Pankreas Kanseri

Pankreas Nedir? Ne İşe Yarar?

Pankreas, midenin alt tarafında yerleşmiş, hem sindirim için gerekli enzimleri üreterek pankreas kanalı vasıtasıyla on iki parmak barsağına aktaran, hem de kan şekerinin düzenlenmesi için gerekli hormonları üreten bir salgı organıdır.

Pankreas Kanseri Nedir?

Pankreası oluşturan hücrelerin kontrolsüz bir şekilde çoğalması ve fonksiyonunu yitirmesiyle pankreas kanseri oluşur. Kontrolsüz çoğalan hücreler pankreasta kitle oluşturur. Tanı ve tedavisi oldukça zor bir kanser türüdür.

Pankreas Kanseri Neden Olur?

Pankreas kanserinin nedeni tam olarak bilinememektedir. Fakat, ileri yaş, diyabet, sigara, obezite, ailede pankreas kanseri öyküsü olması ve genetik mutasyonlar (gen diziliminde değişme) pankreas kanseri riskini artırır.

Pankreas Kanseri Çeşitleri Nelerdir?

Pankreasta 2 grup kanser gelişebilir. İlki ve daha sık gördüğümüz grup, pankreasın sindirim enzimlerini salgılayan (ekzokrin) hücrelerden kaynaklanan kanserdir (adenokanser). Diğer grup ise pankreasın hormon salgılayan hücrelerinden (endokrin) kaynaklanan kanserdir (nöroendokrin tümör).

A) Bölgesel Pankreas Kanseri

-Bölgesel pankreas kanserinde pankreastaki hastalık pankreasın etrafındaki ana damarlara ve lenf bezlerine ileri derecede yayılmıştır. Bu durumda hastaya ameliyat önerilmez. Hasta kemoterapi ve/veya radyoterapiye yönlendirilir. Tedaviye iyi yanıt veren hastaların tedavi sonrası ameliyat şansı olabilir.

B) Metastatik Pankreas Kanseri

Kanser; karaciğer , akciğer, kemik gibi pankreastan uzak diğer organlara yayılmıştır. Hasta kemoterapi ve radyoterapiye yönlendirilir. Tedavi edici (küratif) cerrahi şansı yoktur.

C) Nüks Pankreas Kanseri

Pankreas kanseri nedeniyle ameliyat olan hastalarda, tedavi sürecinde veya sonrasında ameliyat yapılan bölgede veya geriye kalan pankreas dokusunda yeniden hastalık gelişmesidir. Eğer nüks hastalık, bölgesel veya metastatik kanser ile uyumlu değilse hastanın tekrar ameliyat şansı olabilir.

D) Nöroendokrin Pankreas Kanseri

Pankreasın hormon salgılayan hücrelerinden (endokrin) kaynaklanan tümördür. Çok nadir görülen ve yavaş büyüyen tümörlerdir.

D-1) Rezektabl (Cerrahi Müdahaleye Uygun Olan): Bu grupta; hastalık genellikle pankreas ile sınırlıdır. Öncesinde görüntüleme yöntemleriyle kitlenin boyutu ve yeri belirlenerek eğer bölgesel bir kanser değilse ameliyatla çıkarılabilir.

D-2) Anrezektabl (Cerrahi Müdahaleye Uygun Olmayan): Eğer tümör, büyük çaplara ulaşmış, pankreas etrafındaki damarları veya organları tutmuşsa anrezektabl kabul edilir ve cerrahi dışı tedavilere yönlendirilir. Bu tedaviler; tümörü geriletmeye yönelik kemoterapi, akıllı ilaç uygulaması ve/veya hedeflenmiş radyoizotopların uygulaması olabilir.

Pankreas Kanseri Belirtileri Nelerdir?

Pankreas kanseri erken evrelerde genellikle şikayet oluşturmaz. Şikayet olan hastalarda ilk semptomlar, karın ağrısı, sırt ağrısı, iştahsızlık, sarılık, kilo kaybı olabilir. Yine sindirimle ilgili şişkinlik, hazımsılık, bulantı, kusma görülebilir.

Pankreas Kanseri Tanısı Nasıl Konulur?

Kan Testi: Semptomları olan hastalarda kan testleri istenir. Kanda genellikle tümör belirteçleri olan Ca19-9 ve CEA (kanser embriyojenik antijeni) yüksek bulunur. Gözlerde ve idrarda sararma yakınması olan hastalarda karaciğer testlerinde (bilirubin yüksekliği) yükselme görülür. Kansızlık (anemi) görülebilir.

Ultrasonografi: Pankreasta bulunan kitlenin yerini ve etrafındaki damarlarla ilişkisini gösterebilir. Kolay uygulanabilir ve ucuz bir yöntemdir.

Bilgisayarlı Tomografi (BT): Pankreastaki kitlelere yönelik ultrasona göre daha duyarlıdır. Damar yolundan ve/veya ağızdan ilaç (kontrast madde) verilerek çekilir. Kitlenin karakterini, tam lokalizasyonunu ve damarlarla olan ilişkisini daha net ortaya koyar.

Magnetik Rezonans Görüntüleme (MRG-Emar): Pankreastaki kitlelerin değerlendirilmesinde en duyarlı görüntülemedir. Özellikle kistik kitlelerin değerlendirilmesinde daha çok kullanılır. BT ile birlikte değerlendilebilir.

Pozitron Emisyon Tomografi (PET BT): BT ve MRG’ye ek olarak hastalığın uzak organlara yayılımını değerlendirmede ve evrelemesinde kullanılabilir. Rutin olarak istenilen bir tetkik değildir.

Endoskopik Retrograd Kolanjiyopankreatografi (ERCP): Bu yöntemle ağızdan girilen kamera (endoskop) ile oniki parmak bağırsağından pankreas kanalı ve safra kanalı görüntülenebilir. Küçük tüp şeklindeki kateter, endoskopun içerisinden pankreas kanalına sokulur ve kontrast madde enjekte edilerek detaylı görüntüsü alınır. Pankreas kanalında veya safra kanalında tıkanıklık oluşturan kitle varsa ERCP ile stent konularak safranın ve pankreas salgısının barsağa akışı sağlanabilir.

Endosonografi (EUS): Ağızdan girilen endoskopik ultrason ile pankreasın mide ve oniki parmak barsağına komşuluğu kullanılarak yapılan ultrason yöntemidir. Normal ultrasona göre pankreastaki kitle daha iyi değerlendirilebilir. Özellikle kistik kitlelerden EUS eşliğinde örnek-biyopsi alınabilir.

Pankreas Kanseri Evreleri

  • Evre 1: Hastalık pankreas dokusunun içinde sınırlıdır ve çapı 4 cm’i geçmez. Lenf nodlarında hastalık yoktur.
  • Evre 2: Hastalık pankreas dokusunda sınırlı olabilir fakat lenf nodları tutulmuştur veya tümör çapı 4 cm’i geçmiş lenf nodlarında hastalık olmayabilir.
  • Evre 3:Hastalık pankreas dokusunun dışına yayılmış, damarları ve lenf nodlarını tutmuştur. Uzak organlarda yayılım yoktur.
  • Evre 4:Hastalık; karaciğer, akciğer, kemik gibi diğer uzak organlara yayılmıştır.

Pankreas Kanserinde Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Pankreas kanserinin tedavisi, hastalığın evresi ve hastanın genel sağlık durumu uygunsa, tümörün cerrahi olarak çıkarılmasıdır. Eğer hastada, bölgesel veya metastatik kanser varsa kemoterapi ve/veya kemoradyoterapi gibi sistemik tedaviler verilir. Bölgesel kanseri olup sistemik tedavi alan hastada eğer tümör küçülürse cerrahi şansı olabilir.

Pankreas Kanseri Ameliyatı İzmir

Pankreas kanseri ameliyatında amaç, tümörün geride kanserli doku bırakılmadan tamamen çıkarılmasıdır. Genel anestezi altında, uzun süren ve komplikasyonlara açık bir ameliyattır. Ameliyat öncesi hasta çok detaylı değerlendirlmeli ve ameliyata hazırlanmalıdır. Pankreas Kanseri Ameliyatı İzmir hastanemizde süreç hakkında hasta ve yakınları detaylı bilgilendirilmelidir. Pankreas kanserinde 3 farklı ameliyat yapılabilir.

Tümörün pankreas başında yerleştiği durumlarda, pankreasın baş bölümü, onikiparmak bağırsağının tümü, ince bağırsağın üst kısmı, midenin son kısmı, dış safra kanalı, safra kesesi ve bu bölgede bulunan lenf bezlerinin çıkarılması şeklinde uygulanan pankreatoduodenektomi (Whipple) operasyonu uygulanır.

Eğer tümör, pankreas gövdesi veya kuyruk kesiminde yerleşmişse, bu bölgeleri içeren pankreasın yüzde 70 uç kısmı, dalağı ve bu bölgedeki lenf bezlerinin çıkarılmasının uygulandığı distal pankreatektomi uygulanır.

Tümör pankreasta tüm bölgelerde lokalize ise pankreasın tümü, dalak ve Whipple operasyonundaki çıkarılan bölgelerin tamamının çıkarıldığı Total Pankreatektomi uygulanır.

Pankreas Kanserinde Whipple Yöntemi

Pankreasın baş kısmına yerleşen tümörlerde bu operasyon uygulanır. Pankreas kanserinde sık uygulanan Whipple ameliyatı cerrahinin en büyük operasyonlarındandır. Pankreas baş kısmıyla beraber, oniki parmak barsağı, midenin son kısmı, safra kesesi, dış safra kanalı, ince barsağın bir kısmı ev etrafındaki lenf bezleri çıkarılır.

Daha sonra ince barsak; pankreas kanalına, ana safra kanalına ve mideye ağızlaştırılarak (anastomoz) yeni yollar yapılır.

Pankreas Kanseri Tedavisi Sonrası Süreç Nasıldır?

Pankreas kanseri ameliyatından sonra hastalara genellikle kemoterapi verilmektedir. Kemoterapi vücuda dağılmış olası kanser hücrelerinin yok edilmesinde etkilidir. Yine kemoterapiyle birlikte veya tek başına verilebilen radyoterapi, ameliyat öncesinde ve sonrasında kullanılan bir diğer tedavi seçeneğidir.

Pankreas kanseri agresif seyreden bir kanser türüdür. Tedavi sonrası erken dönemlerde nüks hastalık veya metastaz görülebilmektedir. O nedenle ilk iki yıl 3 ayda bir, sonraki yıllarda 6 ayda bir doktor kontrollerini aksatmamak gerekir.

Pankreas Kanserinden Korunma Yolları

Pankreas kanserinden korunmak için; dengeli beslenmek, aşırı kilo almamak, alkol-sigara kullanmamak, diyabet varsa kan şekerini kontrol altında tutmak, aile öyküsü varsa kontrolleri ihmal etmemek gerekir.

Güncelleme Tarihi: 05.04.2022
Kurumsal
Editör
Özel Ata Sağlık Hastanesi
Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır.
Tanı ve tedavi için mutlaka hekiminize başvurunuz.
Genel Cerrahi
İlgili Alanlar
TÜM İLGİLİ ALANLAR
Özel Ata Sağlık Hastanesi
Ulaşım

Randevu Randevuİletişim İletişimTelefon Telefon
KurumsalÖzel Ata Sağlık Hastanesi
+90232 459 5959