Hasta Hakları Politikası

Hasta Hakları

 • Bilgi isteme
 • Sağlık Kuruluşunu Seçme ve Değiştirme
 • Personeli Tanıma, Seçme ve Değiştirme
 • Öncelik Sırasının Belirlenmesini İsteme
 • Tıbbi Gereklere Uygun Teşhis, Tedavi ve Bakım
 • Tıbbi Gereklilikler Dışında Müdahale Yasağı
 • Tıbbi Özen Gösterilmesi
 • Hizmetlerden Genel Olarak Faydalanma Hakkı
 • Kayıtları İnceleme
 • Kayıtların Düzeltilmesini İsteme
 • Bilgi Vermenin Usulü
 • Bilgi Verilmesi Caiz Olmayan ve Tedbir Alınması Gereken Haller
 • Bilgi Verilmesini Yasaklama
 • Mahremiyete Saygı Gösterilmesi
 • Rıza Olmaksızın Tıbbi Ameliyeye (Uygulama) Tabi Tutulmama
 • Bilgilerin Gizli Tutulması
 • Tedaciyi Reddetme ve Durdurma
 • Şikayet ve Tazminat Hakkı
 • Güvenli ve Gürültüsüz Bir Ortamda Hizmet Alma Hakkı
 • Refakatçi ziyaretçi Bulundurma Hakkı
 • Dini Vecibelerini Yerine Getirme Hakkı

Hasta Sorumlulukları

 • Kendi kişisel bilgilerini eksiksiz bir şekilde sağlık personeline iletmek,
 • Kullandığı ilaçlar, hastalığı hakkında sağlık personelini bilgilendirmek,
 • Bulunduğu sağlık kuruluşunun kurallarına uymak,
 • Basit durumlarda kişisel bakımını yapmak,
 • Diğer hastaların ve yakınlarının haklarına saygı göstermek.

Hasta Refakatçi Politikası

Özel Ata Sağlık Hastanesi hepimizindir. Hasta ve refakatçilerin bu bilinçle hareket etmeleri gerekir. Hastalarımıza en iyi hizmet verebilmek için aşağıdaki hastane kurallarına tüm hastaların ve hasta yakınlarının uyması gerekmektedir.

 • Refakatçi için ilgili klinik tarafından bir refakatçi kartı verilir. Refakatçi kartını mutlaka yanında bulundurmaları gerekir. Refakatçi kartı başkası tarafından kullanılmaz.
 • Refakatçiler(hekim ve hemşire direktifleri dışında) hastaya yönelik herhangi bir uygulama yapmayacaktır.
 • Hasta odaları temiz tutulmalı, odalar havalandırılmalı, çöp kutularının kapakları kapalı tutulmalıdır.
 • Refekatçi değişimlerimden servis hemşiresi haberdar edilmelidir.
 • Refakatçi, hekimlerin direktiflerine uygun olarak hastalarına bakmalı ve kurum disiplinine uymalıdırlar.
 • Hastalar sağlık durumları konusunda bilgi almak istediklerinde bunu hekimlerine bildirmelidir.
 • Hastaların hekim ve sağlık kurumunun izini olmaksızın, kendileriyle ilgili dosyaları ve diğer dökümanları kurum dışına çıkarmaları yasaktır.
 • Hastane temizlik kurallarına dikkat edilmelidir.

Ziyaretçi Kuralları

Ziyaret saati dışında hastaneye ziyaretçi alınmaz.
Hastane binası içerisinde yüksek sesle konuşulmaz.
Hasta, servis hemşiresinin bilgisi olmadan servisten ayrılamaz.
Hastane malına zarar verilmez.
Hasta odası ve tuvaletler temiz olarak kullanılır.
Hastalar kıymetli eşyalarını (Altın, para v.s) yanlarında bulundurmaz.
Hasta ziyareti kısa süreli olmalıdır.
Soğuk algınlığı, boğaz ağrısı, nezle ya da herhangi bir bulaşıcı hastalığı olanlar, hasta ziyaretinde
bulunmamalıdır.
Hasta odasında tercihen iki kişiden fazlası olmamalıdır.
Alerjisi ya da astımı olan hastalar dikkate alınarak, hasta ziyaretlerine çiçek getirilmemelidir.
Hastaların diyetleri özeldir; hastaneye dışarıdan yiyecek ve içecek getirilmemelidir.
Ziyaret esnasında; hasta yataklarına oturulmamalıdır.
Ziyaret esnasında gürültü yapmak, asayiş ve huzuru bozacak davranışlarda bulunulmamalıdır.
Hastane dâhilinde tütün ve alkollü içecek kullanılması kesinlikle yasaktır.
Yetişkin Yoğun bakım ve Yenidoğan Yoğun bakım ünitelerinde hasta ziyaretlerine yoğun bakım
görevlilerinin belirlediği saatlerde izin verilmektedir (İstisnai hallerde ziyaret yasağı hasta yönetimi
tarafından getirilebilir) ziyaret ve bilgi edinme, ilgili bölüm girişlerindeki yazılı düzenleme
doğrultusunda yapılmalıdır.
Hastanın durumları dikkate alarak, bölüm hemşireleri ziyaretçi sayısını ya da ziyaret saatlerini
kısıtlayabilir.


Hastanemiz ziyaret saatleri aşağıdaki gibidir;
Yatan hasta ziyareti her gün 08:00- 22:00 arası

Yoğun bakım üniteleri ziyaret saatleri:
Dahiliye yoğun bakım: 12:40-13:00 /17:40:18:00
Genel Yoğun Bakım: 13:00-13:20/ 18:00-18:20
Yeni Doğan Yoğun Bakım: 13:30-14:30 arasındadır.

Özel Ata Sağlık Hastanesi
Ulaşım

Randevu Randevuİletişim İletişimTelefon Telefon
KurumsalÖzel Ata Sağlık Hastanesi
+90232 459 5959