Hasta Hakları Politikası

Hasta Hakları

 • Bilgi isteme
 • Sağlık Kuruluşunu Seçme ve Değiştirme
 • Personeli Tanıma, Seçme ve Değiştirme
 • Öncelik Sırasının Belirlenmesini İsteme
 • Tıbbi Gereklere Uygun Teşhis, Tedavi ve Bakım
 • Tıbbi Gereklilikler Dışında Müdahale Yasağı
 • Tıbbi Özen Gösterilmesi
 • Hizmetlerden Genel Olarak Faydalanma Hakkı
 • Kayıtları İnceleme
 • Kayıtların Düzeltilmesini İsteme
 • Bilgi Vermenin Usulü
 • Bilgi Verilmesi Caiz Olmayan ve Tedbir Alınması Gereken Haller
 • Bilgi Verilmesini Yasaklama
 • Mahremiyete Saygı Gösterilmesi
 • Rıza Olmaksızın Tıbbi Ameliyeye (Uygulama) Tabi Tutulmama
 • Bilgilerin Gizli Tutulması
 • Tedaciyi Reddetme ve Durdurma
 • Şikayet ve Tazminat Hakkı
 • Güvenli ve Gürültüsüz Bir Ortamda Hizmet Alma Hakkı
 • Refakatçi ziyaretçi Bulundurma Hakkı
 • Dini Vecibelerini Yerine Getirme Hakkı

Hasta Sorumlulukları

 • Kendi kişisel bilgilerini eksiksiz bir şekilde sağlık personeline iletmek,
 • Kullandığı ilaçlar, hastalığı hakkında sağlık personelini bilgilendirmek,
 • Bulunduğu sağlık kuruluşunun kurallarına uymak,
 • Basit durumlarda kişisel bakımını yapmak,
 • Diğer hastaların ve yakınlarının haklarına saygı göstermek.

Hasta Refakatçi Politikası

Özel Ata Sağlık Hastanesi hepimizindir. Hasta ve refakatçilerin bu bilinçle hareket etmeleri gerekir. Hastalarımıza en iyi hizmet verebilmek için aşağıdaki hastane kurallarına tüm hastaların ve hasta yakınlarının uyması gerekmektedir.

 • Refakatçi için ilgili klinik tarafından bir refakatçi kartı verilir. Refakatçi kartını mutlaka yanında bulundurmaları gerekir. Refakatçi kartı başkası tarafından kullanılmaz.
 • Refakatçiler(hekim ve hemşire direktifleri dışında) hastaya yönelik herhangi bir uygulama yapmayacaktır.
 • Hasta odaları temiz tutulmalı, odalar havalandırılmalı, çöp kutularının kapakları kapalı tutulmalıdır.
 • Refekatçi değişimlerimden servis hemşiresi haberdar edilmelidir.
 • Refakatçi, hekimlerin direktiflerine uygun olarak hastalarına bakmalı ve kurum disiplinine uymalıdırlar.
 • Hastalar sağlık durumları konusunda bilgi almak istediklerinde bunu hekimlerine bildirmelidir.
 • Hastaların hekim ve sağlık kurumunun izini olmaksızın, kendileriyle ilgili dosyaları ve diğer dökümanları kurum dışına çıkarmaları yasaktır.
 • Hastane temizlik kurallarına dikkat edilmelidir.
Randevu Randevuİletişim İletişimTelefon Telefon
KurumsalÖzel Ata Sağlık Hastanesi
0232 459 5959