Kardiyoloji

“Kalp Bilimi” olarak da bilinen kardiyoloji; doğuştan gelen ya da sonradan oluşan kalp sorunları ve hastalıklarının teşhis ve tedavisi ile ilgilenen tıp branşıdır.

Kardiyoloji İzmir

“Kalp Bilimi” olarak da bilinen kardiyoloji; doğuştan gelen ya da sonradan oluşan kalp sorunları ve hastalıklarının teşhis ve tedavisi ile ilgilenen tıp branşıdır. Kardiyolojinin kapsamı tanımından çok daha geniştir.

Kardiyoloji kalp, atar ve toplar damarların hastalıkları ile de ilgilenmektedir. Genetik faktörler, yanlış beslenme, aşırı kilolu olma, kan değerlerindeki değişim gibi faktörler sonucu oluşan kalp ve damar hastalıkları kardiyoloji biriminde teşhis ve tedavi edilmektedir.

Kalp ve damar hastalıklarının yol açabileceği sağlık sorunlarının ciddiyeti ve kardiyoloji branşının kapsamının genişliği düşünüldüğünde bu alanın yüksek uzmanlık istediği ve teknolojiden ayrı düşünülemeyeceği sonucuna kolaylıkla varılabilir.

Kardiyoloji bölümünde hastalıkların teşhis ve tedavisi sağlanırken teknolojiden yüksek ölçüde yararlanılmaktadır. Efor testi, ekokardiyografi, Holter testi, Ambulatuar kan basıncı izlemi gibi teknikler tedavi sürecinin en doğru şekilde yapılmasını sağlamaktadır. Göğüs ve sol kol ağrısı, çarpıntı, öksürük, ense ağrısı, baş dönmesi, nefes darlığı gibi belirtileri olan kalp hastalıklarına bir an önce müdahale edilmeli ve tedavi süreci kesinlikle aksatılmamalıdır.

Kardiyoloji Bölümünde Tanı ve Tedavisi Yapılan Hastalıklar

1- Kalp Krizi

Kalp krizi hastalıktan ziyade farklı hastalıkların belirtisi veya sonucu olarak yorumlanmalıdır. Kalbin sağlığının korunması için kan akışının sürekli olarak sağlanması gerekir. Ancak kalbi besleyen damarlar işlevini kaybederse ya da daralarak, kalınlaşarak, esnekliğini yitirerek yapısal değişime uğrarsa kalbe giden kan akışı azalabilir veya durabilir. Bu durumda kalp yeterince beslenememeye ve kan yoluyla oksijen ihtiyacını karşılayamamaya başlar. Kalp krizi olarak adlandırılan sorun da aslında kalbin fonksiyonlarını yerine getirememesidir. Ölümcül sonuçlara yola açabilen kalp krizi acil müdahale gerektirmektedir.

2- Koroner Arter Hastalığı

Koroner arter damarlarının asli görevi kalbi beslemek diğer bir deyişle kalbe giden kan akışını sağlamaktır. Obezite, yüksek tansiyon, yanlış beslenme, sigara tüketimi ve genetik yatkınlık gibi nedenlerle koroner arter damarların esnekliği azalabilir, damarlar daralabilir veya tıkanabilir; koroner arter hastalığı kalbi besleyen damarların işlevini kaybetmesi olarak tanımlanabilir. Koroner yetmezliği tedavi edilmediği takdirde başta kalp krizi olmak üzere ciddi sağlık sorunlarla yüzleşilir. Koroner yetmezliğinin tespitinde en güvenilir yöntem Miyokart Perfüzyon sintigrafidir.

3- Koroner Arter Hastalığı

Koroner arter damarlarının asli görevi kalbi beslemek diğer bir deyişle kalbe giden kan akışını sağlamaktır. Obezite, yüksek tansiyon, yanlış beslenme, sigara tüketimi ve genetik yatkınlık gibi nedenlerle koroner arter damarların esnekliği azalabilir, damarlar daralabilir veya tıkanabilir; koroner arter hastalığı kalbi besleyen damarların işlevini kaybetmesi olarak tanımlanabilir. Koroner yetmezliği tedavi edilmediği takdirde başta kalp krizi olmak üzere ciddi sağlık sorunlarla yüzleşilir. Koroner yetmezliğinin tespitinde en güvenilir yöntem Miyokart Perfüzyon sintigrafidir.

4- Kalp Yetmezliği

Kalp ve damar hastalıkları, yüksek tansiyon, kalp kapakçıklarındaki sorunlar, alkol kullanımı gibi nedenlerden ötürü meydana gelebilen kalp yetmezliği hastalığı; kalbin yeterli derecede kan pompalayamamasıdır. Vücudun geneline normalden az kan pompalanması sonucu tüm hücreler bu hastalıktan etkilenir.

5- Kalp Ritim ve İletim Bozuklukları

Aritmi ve iletim bozuklukları; kalbin düzenli kasılma hareketleri yapma yetisinin bozulmasıdır. Önceden geçirilen kalp krizi, koroner arter hastalığı, kandaki sodyum ve potasyum oranlarının değişimi gibi nedenlerle meydana gelen kalp ritim ve ileti bozuklukları yaşayan kişilerin kalpleri düzensiz bir şekilde kan pompalar. Bu hastalığın çarpıntı, nefes almakta zorlanma, kalp atışlarında tekleme gibi belirtileri bulunur. Aritmi ve ileti bozukluğu belirtileri gösteren hastaların zaman kaybetmeden kardiyoloji birimine başvurmaları gerekmektedir.

6- Kalp Kapak Hastalıkları

Kalp kapakçıklarının işlevinin azalmasına bağlı olarak kan akışı olması gerektiği gibi sağlanamaz; kan geriye doğru akar. Mitral ve aort kapaklarında daralma, kireçlenme ve genişleme sonucunda yaşanan kalp kapak hastalıklarının çarpıntı, bayılma, halsizlik ve göğüs ağrısı gibi belirtileri bulunur.

7- Periferik Damar Hastalıkları

Obezite, diyabet, sigara kullanımı, yüksek kolesterol, yüksek tansiyon gibi nedenlerle atardamarlar zaman içerisinde kısmen ya da tamamen tıkanabilir. Vücuda kan pompalaması gereken bu damarların işlevlerinin azalması vücuda kan iletilmesini engeller. Atar damar tıkanırsa arter; toplardamar tıkanırsa venöz hastalıkları olarak isimlendirilirler. Periferik damar hastalıklarının tedavisinde endarterektomi ve periferik bypass yöntemleri uygulanır.

8- Aort Damarı Hastalıkları

Karın ağrısı, öksürme, nefes almakta zorlanma, göğüste şiddetli ağrı, nabzın azalması, kronik yorgunluk, damar tıkanıklığı gibi belirtileri olan aort damarı hastalıkları; damarda meydana gelen değişimler doğrultusunda sınıflandırılmıştır. Aort damarı genişlerse anevrizma; aort damarının tabakalarında ayrışma olursa diseksiyon olarak adlandırılır. Aynı zamanda aort damarının tıkanması veya daralması da aort damarı hastalıkları arasında yer alır. Hastalık belirtileri ile kardiyoloji birimine başvuran hastaların muayeneleri yapılırsan bilgisayarlı tomografi, MR ve ultrasaonografi gibi görüntüleme teknikleri teşhis amacıyla kullanılmaktadır.

9- Hipertansiyon

Atardamarlardaki basıncın gereğinden fazla yüksek olması durumuna hipertansiyon denir. Yüksek tansiyona neden olan çeşitli faktörler vardır kimi zaman bu faktörler tam anlamıyla belirlenemeyebilir. Yorgunluk, kulak çınlaması, şişkinlik, burun kanaması gibi belirtilerle kendini gösteren hastalık bir an önce kontrol altına alınmalıdır.

10- Kolesterol Yüksekliği (Hiperkolesterolemi)

Hayat tarzı, sigara ve alkol kullanımı, obezite, hareketsizlik, beslenme yanlışları ve genetik yatkınlık sonucu ortaya çıkabilen kolesterol yüksekliği tedavi edilmediği takdirde kalp krizi, damar tıkanıklığı ve ilgili sorunların ortaya çıkmasına neden olabilir. Metabolizmanın sağlıklı işlemesi için gerekli yapı taşları arasında yer alan kolesterol normalden daha fazla olursa hastalıklara uzanan yolların kapıları açılır. Beslenme değişiklikleri, ilaç tedavisi ve hormon yerine koyma tedavisi ile kandaki kolesterol seviyesi normale indirilebilir. Hastanın düzenli olarak kan tahlillerinin yapılması ihmal edilmemeli ve hasta kontrol altında tutulmalıdır.

11- Doğumsal Kalp Hastalıkları

Kalp ve damar hastalıkları her zaman sonradan ortaya çıkmayabilir. Gebelik döneminde kullanılan ilaçlar, geçirilen hastalıklar, maruz kalınan kimyasallar vb. nedenlerle anne karnındaki bebeklerde gelişim anomalileri oluşabilir. Gebeliğin özellikle ilk sekiz haftalık süreci bu nedenle çok önemlidir. Sağ ve sol kulakçıklar arasındaki duvarda boşluk oluşumu (Atrial Septal Defekt),karıncıklar arasındaki duvarda delik oluşumu (Ventriküler Septal Defekt),kalp üfürümleri, akciğer atardamarında bulunan kapağın darlaşıp kalp sağ karıncığının kalınlaşması (Fallot Tetralojisi) gibi hastalıklar doğumsal kalp hastalıkları arasında yer alır.

Özel Ata Sağlık Hastanesi olarak kalp ve damar hastalıklarının belirtileri gösteren ve kardiyoloji birimimize gelen hastalarımızın tüm kontrollerini detaylı bir şekilde yapıyoruz. Hastalarımızın ailelerinin hastalık geçmişinden, genel sağlık durumlarına kadar tüm unsurları öğrenerek sorunlarını teşhis ediyoruz. Teknolojinin sağladığı tüm kolaylıkları kullanarak acil müdahale edilmesi gerektiği durumlarda hizmet ayrıcalığımızı yaşatıyoruz.

Özel Ata Sağlık Hastanesi
Ulaşım

Randevu Randevuİletişim İletişimTelefon Telefon
KurumsalÖzel Ata Sağlık Hastanesi
+90232 459 5959