Üroloji

Boşaltım sisteminin sağlığının korunması ve hastalıklarının teşhis ve tedavisi ile ilgilenen tıp dalına “üroloji” denir. Üroloji aynı zamanda erkek üreme sisteminin sağlığı ile de ilgilenir.

Üroloji İzmir

Boşaltım sisteminin sağlığının korunması ve hastalıklarının teşhis ve tedavisi ile ilgilenen tıp dalına “üroloji” denir. Üroloji aynı zamanda erkek üreme sisteminin sağlığı ile de ilgilenir. Ürolojinin erkek kısırlığı, kadın ürolojisi, nöro-üroloji, pediatrik üroloji, ürolojik onkolojisi, üriner sistem taşları ve böbrek nakli gibi alt dalları bulunmaktadır. Üroloji Kliniğinde;

  • Böbrek ve idrar yolları yakınmaları ile gelen,
  • Üriner sisteminde taş oluşumu görülen,
  • Prostat salgı bezindeki yapısal değişimler nedeniyle idrar yapma sorunları yaşayan ve hayat kalitesi azalan,
  • Genital bölgede, idrar yollarında ya da böbreklerde tümör sorunu olan,
  • Kısırlık nedeniyle tedavi olmak isteyen,
  • Cinsel sorunlar yaşayan,
  • İnmemiş testis nedeniyle üreme sağlığı tehlikede olan,
  • Erkek genital bölge problemleri bulunan,

Böbrek ve idrar sorunları yaşayan kişilerin hastalıklarının teşhisi ve tedavisi yapılmaktadır. Fiziksel ve teknolojik muayene teknikleri ile teşhis edilen hastalıkların; kişilerin yaşı, kilosu, genel sağlık durumu ve hayat tarzı değerlendirerek tedavi edilmesi gerekir.

Üroloji Kliniğinde Uygulanan Cerrahi Operasyonlar

Böbrek, Üreter, Mesane ve Üretra Taşlarının Açık ve Kapalı Cerrahisi: Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte operasyonlarda minimal invaziv gerektiren teknikler tercih edilmeye başlamıştır. Böylelikle büyük kesilerin ve ameliyat sonrası uzun iyileşme sürelerinin devri de sona ermiştir. Böbreklerde, mesanede, üretrada ve üreter sistemde yer alan taşlara kapalı yöntemle endoskopik olarak müdahale edilir. Vücutta kesi atılmaz ve hasta operasyondan sonra kısa süre içerisinde günlük hayatına geri dönebilir.

Böbrek Kanseri Radikal Cerrahisi: Radikal nefrektomi olarak bilinen bu operasyon ilerleyen böbrek kanserlerinin tedavisinde kullanılır. Amaç kanserli dokuların böbrek dışına çıkmasını engellemektir. Bu nedenle radikal cerrahi kapsamında böbrek etrafını saran yağlı dokularla birlikte vücuttan çıkarılır.

Böbrek Çıkışı Darlığının Açık Cerrahisi (Pyeloplasti): Üretilen idrarın böbrekten idrar kesesine tam olarak boşaltılmasını engelleyen bir sorun olan böbrek çıkış darlığı; üreteropelvik darlık olarak adlandırılır. Pyeloplasti operasyonu ile böbrekte üretilen idrarın mesaneye akışının sağlanması için böbrek ve mesane arasındaki drenajı sağlayan Double J stent takılır. Tedavi edilmediği takdirde bu sorun böbreklerin idrar nedeniyle zarar görmesine ve hatta işlevini kaybetmesine neden olabilir.

Böbreğin Açık Cerrahi ile Alınması (Nefrektomi): Sigara kullanımı, obezite, yüksek tansiyon ve genetik faktörler nedeniyle böbrek hücreleri kontrolsüz çoğalarak böbrek kanserine yol açabilir. Kanserin yayılmasının önlenmesi adına böbreğin alındığı nefrektomi ameliyatlarına başvurulur.

Böbrek Yaralanmalarında Onarım Cerrahisi: Travmalar, kazalar ve saldırılar sonrasında böbrekler hasar görebilir. Bu gibi durumlarda böbreklerin ne kadar zarar aldığı tedavi sürecini şekillendirecektir. Yaşanan travmalar doğrultusunda uzmanlar onarım için gerekli yöntemi belirlerler ve böbrekleri kurtarmak için gerektiği takdirde cerrahi yöntemlere başvurabilirler.

Böbrek Kanalı Darlıklarında veya Tıkanıklarında DJ Stent Konulması: Böbrek kanalında darlık ve tıkanma yaşanması böbreklerdeki idrarın mesaneye tam olarak aktarılmasını engeller. Bu nedenle böbrek ve mesane arasında yapay bir yol oluşturulması için Double J stent olarak da bilinen DJ stent kullanılır. Yerinden oynamaması için özel bir tasarıma sahip olan bu stentler belirli süre sonra çıkarılmalıdır.

Ses Dalgaları ile Üriner Sistem Taşlarının Kırılması: Böbrek taşlarına endoskopik yöntemler dışında ses dalgaları ile de müdahalede bulunulabilir. Vücut dışından uygulanan ESWL yönteminde vücut içerisindeki taşa odaklanılır ve ses dalgalarının gücü kullanılarak taş parçalanabilir. ESWL tedavisinin seans sayısı taşın yeri ve büyüklüğü doğrultusunda hastadan hastaya değişebilir.

URS ile Taş Cerrahisi: Böbrek taşlarının kırılması, idrar yoluna düşüp tıkanıklığa neden olan taşın ortadan kaldırılması için üreteroskopi (URS) yöntemine başvurulur. Taşın yerinin görüntüleme teknolojilerine başvurularak belirlenmesinden sonra URS cihazı ile penisin ucundan girilir ve böbrek kanalına ulaşılınca taşa müdahale edilir. URS yöntemi ESWL tedavilerinin yanıt vermediği zamanlarda tercih edilmeye başlanmıştır.

Mesane Kanserinde Endoskopik Cerrahi: Mesane kanseri hastalarına uygulanan endoskopik cerrahiye Transuretral Tümör Rezeksiyonu (TUR) adı verilir. Bu operasyon kapsamında idrar kanalından mesaneye endoskopik aletlerle giriş yapılır, bu aletlerin ucundaki görüntüleme imkanı sağlayan mikroskobik kameralarla tümör tespit edilir ve tümör elektrik enerjisiyle vücuttan kesip çıkarılır.

Mesane Kanseri Radikal Cerrahisi ve Yapay Mesane Ameliyatları: Mesane kanserinin ileriki safhalarında mesanenin ve etrafındaki dokuların çıkarılması gerekir. Bu operasyona radikal sistektomi denir. Radikal sistektomi yapılınca mesane tamamen alındığı için kişiye yapay mesane yapılması gerekir. Yapay mesane bağırsaklardan oluşturulur.

VUR Cerrahisi: Vezikoüretal Reflü olarak bilinen VUR hastalığı genellikle çocuklarda görülen; böbrekler ve mesane arasında sızıntı olması durumu olarak açıklanabilir. Sorunun tedavisi amacıyla Subüreteral Teflon Enjeksiyonu (STING) ya da Üreteroneosistostomi ameliyatı yapılır.

Üreteroneosistostomi: Göbek altı bölgeden yapılan bir kesi ile böbrek ve mesane arasındaki idrar taşıyan kanalların genişletilmesi için yapılan cerrahi operasyondur.

Açık ve Kapalı Prostat Ameliyatları (TUR-P): Prostat salgı bezi genetik faktörler, yanlış beslenme, hayat tarzı ve yaşın ilerlemesi gibi nedenlerle zaman içerisinde yapısal değişimlere uğrar. Prostat büyümesi sonucu idrar kanalı sıkıştığı için erkeklerde idrar yaparken sorunlar görülmeye başlar. Prostat bezinin boyutunun küçültülmesi ve idrar yolundaki baskının azaltılması için cerrahi prosedürlere başvurulur.

Prostat Kanseri Açık Cerrahisi (Radikal Prostatektomi): Prostat kanserinin tamamen tedavi edilebilmesi için prostat kanseri erken evrelerinde diğer bir deyişle kanserli hücreler kemiklere, lenflere ve organlara yayılmadan önce cerrahi operasyonlara başvurulması gerekir. Bu işlem sırasında kanserli dokular temizlenir ve gerek duyulduğu takdirde lenf bezleri, prostat ve yardımcı üreme bezlerinin de çıkarılması gerekebilir.

Prostat İğne Biyopsisi: İdrar yapma şikayetleri ile kontrole gelen hastaların rektal muayene sonucunda prostat bezlerinin yapısının değiştiği fark edilmişse, kanlarındaki PSA oranları yüksekse; prostat kanseri ve iyi huylu prostat bezi büyümesinin ayrımının yapılması için prostat iğne biyopsisine başvurulur. Prostat bezinden alınan dokular incelenerek hastanın problemi net bir şekilde teşhis edilir.

Üretra Darlığı Endoskopik Cerrahisi: Üretra yani idrar yolunun darlığıidrar yaparken yanma, ağrı, acı ve idrarı tam boşaltmama gibi şikayetlere neden olan bir sağlık sorunudur. Üretra darlığının tedavisinde körlemesine kesi, plazma kinetik enerjiyle sıcak kesi, holmium lazer ile kesi ve soğuk bıçakla kesi gibi endoskopik yöntemler uygulanmaktadır.
Üretra ve Penis Travması Cerrahi Onarımı; Kazalar, travmalar vb. nedeniyle hasar gören üretra ve penis organları cerrahi müdahalelerle onarılmaktadır. Travmanın boyutuna ve organlarda yol açtığı zarar doğrultusunda acilen operasyonların başlatılması gerekebilir.

Penis Protez: Cinsel birleşme için yeterince ereksiyon olunamaması durumunda başvurulan yöntemlerden biri penis protezidir. Bükülebilir ve şişirilebilir olmak üzere farklı çeşitleri bulunan protezler halk arasında mutluluk çubuğu olarak bilinmektedir. Penis protezleri erkeklerin sperm üretme sürecini ya da sperm kalitesini etkilememektedir.

İnmemiş Testis Cerrahisi: Erkek bebekler anne karnındayken testisleri karın boşluğunda yer alır, bebek doğana kadar testisler skrotuma (testis torbası) yerleşir. Ancak bazı durumlarda testislerin yolculuğu tamamlanmaz. Bu durumda testisin yapısal değişime uğramaması ve sperm üretebilecek niteliklerinin korunması adına cerrahi müdahale ile tedavi edilmelidir. İnmemiş testis sorunu yaşayan bebeklerin ilk 18 ay içerisinde tedavi olması zorunludur.

Testis Kanserinde Radikal Cerrahi: Testislerde kanser oluşumu tespit edildiğinde kasıktan kesi atılarak testisin tamamen çıkarılması işlemine radikal inguinal orşiektomi adı verilir. Bu ameliyattan sonra kemoterapi de uygulanmalıdır.

Hidrosel, Epididim Kisti Cerrahisi: Skrotum adı verilen testis torbasında sıvı birikmesine hidrosel denir ve cerrahi yöntemle bu sıvı zar içerisinden çıkarılır. Epididim ise spermlerin toplandığı küçük bir tüptür ve bu tüpte kist oluşması durumunda cerrahlar küçük bir kesi atarak kisti çıkarırlar.

Testis Biyopsisi: Kısırlığın teşhisinde, testislerde kitle tespit edildiğinde tanı koymak adına ve tüp bebek yöntemi için sperm alınması amacıyla testis biyopsisi yapılır. Perkütan ve açık olmak üzere iki ayrı biyopsi yöntemi uygulanabilir.

Varikosel Mikro Cerrahisi: Kısırlığa, testosteron hormonunun azalmasına ve ağrılara neden olabilen varikosel; testis damarlarında genişleme ve varisleşme olarak tanımlanabilir. Varikosel tedavisinde mikro cerrahi yöntemlerin kullanılması komplikasyonları azaltmaktadır. Mikroskop altında gerçekleştirilen işlemlerle varikosel tedavisinde çok başarılı sonuçlar alınmakta ve organ yaralanma riski minimize edilmektedir.

Kadın İdrar Kaçırmalarında Sling Ameliyatları: Gebelik, genetik yatkınlık, stres, obezite, menopoz dönemi gibi farklı nedenlerle kadınlar idrar kaçırma sorunu yaşayabilirler. Hayat kalitesini azaltan bu sorun Sling ameliyatları ile tedavi edilebilir. Sling ameliyatları kapsamında; üretra yükseltilir ve vajina duvarı desteklenir. Sling ameliyatları TOT ve TVT gibi farklı tekniklerle yapılabilmektedir.

Özel Ata Sağlık Hastanesi Üroloji kliniğimize başvuran hastalarımızın teşhis ve tedavi gerektiren problemlerini teknolojiden yararlanıp uzmanlarımızın deneyimi ile çözüyoruz. Hastalarımızın hayat kalitelerini ve sağlıklarını korumaya yönelik zamana ayak uyduran politikalarımızla hizmet kalitemizi her daim yüksekte tutmayı başarıyoruz.

Üroloji
İlgili Alanlar
TÜM İLGİLİ ALANLAR
Özel Ata Sağlık Hastanesi
Ulaşım

Randevu Randevuİletişim İletişimTelefon Telefon
KurumsalÖzel Ata Sağlık Hastanesi
+90232 459 5959