Op. Dr. Danial Khabbazazar
Online Randevu

Op. Dr. Danial Khabbazazar

Genel Cerrahi

Hakkımda

Eğitim

Eğitim Bilgileri
Tebriz sağlık hizmetleri ve tedavi üniversitesi tıp fakültesi Tebriz / İran
İzmir katıp çelebi üniversitesi Atatürk eğitim ve araştırma hastanesi

Görev Yerleri

YılHastane
2015-2020Atatürk eğitim ve araştırma hastanesi

Bilimsel Üyelikler

 • Türk Cerrahi Derneği
 • Türk Kolon ve Rektum Cerrahi Derneği
 • İzmir Tabip Odası

Bilimsel Çalışmalar

 1. Yıldırım ö, er a, özoğul m, khabbazazar d, özşay o. Peşkersoy m. Acar n. Distal gastrektomi esnasında nadir bir anatomik varyant olan kolesistdkolik fistül görülmesi. 20. Ulusal cerrahı ve ameliyathane hemşireliği kongresi.
 2. Kar h, peker y, durak e, cin n, bağ h, khabbazazar d, genç h. Midenin nadir görülen benign lezyonu; gastrik lipomlar: iki olgu. 20. Ulusal cerrahi kongresi.
 3. Cengiz f. Kamer k, er a, karaıslı s, çelik s, khabbazazar d. Nadir görüicn klide tümörü olgusu:gastrik lipom.
 4. Cengiz f. Kamer k, er a, karaıslı s, çelik s, khabbazazar d. Nadir bir kolon patolojisi, koloııik kist. 20.ULUSAL Cerrahi kongresi.
 5. Halkaya t, khabbazazar d, ballı g, acar t, kar h. Tavusbay c, özşay o, dilek o. Safra yolu yaralanmalarında tanı ve tedavi yakıaşımı. 35 vakalık seri. 14. Hepatikkobilier cerrahi kongresi antalya.
 6. Gökova m. Atahan m, khabbazazar d, atasever a. Mustafa acar a., Yazıcı a memenin medüller karsirıornu 6 vakalık olgu sunumu ulusal meme hastalıkları kongresi.
 7. Ballı dnak c, khabbazazar d, acar a, tarcan e ilginç birliklelik: malign melanom+meme kanser ulusal meme hastalıkları kongresi.
 8. Gürkan acar m.a, atahan m.k, ballı g, gökova m, khabbazazar. Tarcan ememenin invazif apokrin karsinomu: 3 olgu sunumu. 15. Ulusal meme hastalıkları kongresi.
 9. Khabbazazar d, kamer e, atasever a, örsel a, peşkersoy heterozigot faktör v leiden, protrombin g20210a ve homozigot metilen tetrahidrofolat redüktaz c677t’e sekonder mesenterik ven trombozu. 21. Ulusal cerrahi kongresi, anatalya.
 10. Khabbazazar d, kamer e, sür y, çakır e, er a, peşkersoy m ileo-ileal invaıinaşyonun nadir bir nedeni: inflamatuvar fibroid polip (vanck’s tümörü) 21. Ulusal cerrahi kongeresi, antalya.
 11. Kamer e, khabbazazar d, atasever a, özoğul m, peşkersoy m akut apandisiti ‘taklit eden spontan venöz tromboza bağlı primer apendisit epiploika. 21. Ulusal cerrahi kongresi, antalya.
 12. Bağ h, khabbazazar d, güngör h, ekinci n, şuataman. Çekumda nadir görülen mikst adenonöroendokrin karsinoma: bir olgu sunumu. 21. Ulusal cerrahi kongeresi, antalya.
 13. Kamer e. Khabbazazar d, cengiz f, acar t, kar h t. 60 yaş üzeri apendektomi yapılan olgularımızın retrospektif analizi. 21. Ulusal cerrahi kongresi, antalya.
 14. Khabbazazar d kamer e, acar t. Ballı g, özlem gür e. Kar h. Tarcan e, hacıyanlı m. Insidental saplanan apendiks tümörleri, 21, ulusal cerrahi kongeresi. Antalya.
 15. Kamer e, khabbazazar d atasever a, özoğul m, peşkersoy m. Akut apandisiti taklit eden spontan venöz tromboza bağlı primer apendisitis epiploika olgusu, 21. Ulusal cerrahi kongeresi, antalya.
 16. Kamer e, khabbazazar d, acar t, ballı g, gür e, kar e, tarcan e, hacıyanlı m. İncidental findings of appendicial tumor. 13. European society of coloproctology scientific and annual general meeting. Nice-italy.
 17. Acar t, acar n, khabbazazar d, haciyanli m. Stapled transanal rectal resection for rectocele after endoscopic mucosal resection- a video vignette. Colorectal dis. 2018 nov;20(11):1049-1050.
 18. Acar n, ballı g, khabbazazar d, cengiz f. Acar t, dilek o. Sırangüle rekial prolapsus için perineal reklosigmoideklomi (altemeier prosedürü)- video sunum. 17. Ulusal kolon ve rektum cerrahisi kongresi. Antalya.
 19. Acar n, ballı g, khabbazazar d, cengiz f, acar t, dilek on. Emergency perineal rectosigmoidectomy (altemeier procedure) for strangulated rectal prolapse – a video vignette. Colorectal dis. 2019 may;21(5):608-609.
 20. Kar h, khabbazazar d, karasu ş, bağ h, cengiz f, acar t, peşkersoy m. İdiopatik omental infarkt 5 olgu. 12. Ulusal travma ve acil cerrahi kongresi. Antalya.
 21. Acar t, acar n, khabbazazar d, hacıyanlı m. Endoskopik mukozal rezeksiyon (emr) sonrası gelişen rektosel için starr prosedürü. 17. Ulusal kolon ve rektum cerrahısı kongresi. Antalya.
 22. Kar h, khabbazazar d, acar t, kamer e, hacıyanlı m. Perfore apendisit kliniği ve insidental olarak tanı konulan iki “subhepatik apendiks olgusu. 12. Ulusal travma ve acil cerrahi kongresi. Antalya.
 23. Acar n, kamer e, bozok y, khabbazazar d, acar t, cengiz f, hacıyanlı m. Perfore apendisit cerrahisinde laparoskopik apendektomi avantaj mıdır? 16. Türk kolon ve rektum cerrahisi kongresi, antalya.
 24. Cengiz f, acar n, acar t, khabbazazar d, kamer e. Laparoscopic vaginal suspension and rectopexy for rectal prolapse- a video vignette. Colorectal disease: the official journal of the association of coloproctology of great britain and ıreland. 2020 nov;22(11):1792-1793.

Bilimsel Toplantılar ve Kurslar

 1. İzmir katip çelebi üniversitesi, tiroid cerrahisinde sinir monitorizasyonu kursu (İzmir Mart 2016).
 2. Türk cerrahi derneği, stapler eğitimi ve kullanımı kursu (Eylül 2017 İzmir).
 3. Türk cerrahi derneği yeterlilik kursu (Ankara Ekim 2017).
 4. Türk kolon ve rektum cerrahisi derneği, kolorektal cerrahi kadavra kursu (Ankara Kasım 2017).
 5. Türk cerrahi derneği, açik karın yönetimi uygulamalı kursu (Antalya Nisan 2018).
 6. Türk cerrahi derneği temel laparoskopik kolon ceırahisi (Antalya Nisan 2018).
 7. Ege üniversitesi tıp fakültesi ve endokrin cerrahisi derneği, cerrahi anatomi ve embriyoloji kursu, bölüm 1: tiroid ve boyun (Mart 2018 İzmir).
 8. Türk kolon ve rektum cerrahisi derneği 22. Selim anorektal hastalıkları kursu (Şubat 2018 İstanbul).
 9. Türk kolon ve rektum cerrahisi derneği, kolorektal cerrahide zor olgular ve çözümleri (Mart 2018 Bursa).
 10. Türk cerrahi derneği. Temel laparoskopik cerrahi kursu (Nisan 2018 Antalya).
 11. Halk sağlığı uzmanlar derneği, sağlıkta araştırma kursu-2g (Mart 2018 İzmir).
 12. Kasık fitiği kursu (Ekim 2019 İzmir).
 13. Abdominal cerrahi klinik anatomi kursu (Ekim 2018 Ankara).
 14. Ege minimal invaziv cerrahi sempozyomu (Eylül 2018 İzmir).
 15. Muğla tiroid okulu (eylül 2018 Muğla).
 16. Deney hayvanları kullanım sertifikası ege üniversitesi (Aralık 2017 İzmir).
Özel Ata Sağlık Hastanesi
Ulaşım

Randevu Randevuİletişim İletişimTelefon Telefon
KurumsalÖzel Ata Sağlık Hastanesi
+90232 459 5959