Anestezi ve Reanimasyon

Ata Sağlık Anestezi ve Yoğun Bakım ekibimiz 4 doktordan oluşmaktadır. Hastanemizde kalp ve damar cerrahisi ameliyatları hariç, her tür ameliyat yapılabilmektedir.

Değerli hasta ve hasta yakınlarımız,

Hastanemiz yoğun bakım yatak sayısı 15 olup, 8 tanesi 3. Basamak dediğimiz ağır hasta yatağı, 7 tanesi de 2. Basamak dediğimiz orta düzey hastaların bakıldığı yataklardır. Bu 15 yatağın 2 tanesi izole dediğimiz, ayrı tutulması gereken hastaların bakıldığı yoğun bakım yataklarıdır.

Ünitemizde, 4 adet deneyimli anesteziyoloji  ve reanimasyon uzmanı, birisi sorumlu olmak üzere, toplam 18 yoğun bakım hemşiresi, 5 adet yardımcı sağlık personeli, 1 yoğun bakım sekreteri, fizyoterapist desteği ve 15 adet solunum cihazı ile 24 saat kesintisiz hizmet sunulmaktadır.

Yoğun bakım ünitemizde, kardiyoloji, göğüs hastalıkları, dahiliye, nöroloji, genel cerrahi, ortopedi, üroloji ve beyin cerrahisi bölümleri ile iş birliği içinde çalışarak hastalarımızın takip ve tedavilerini eksiksiz yapmaktayız.

Ayrıca, ameliyathanede opere olmuş, büyük, riskli cerrahi ve yandaş hastalığı olan hastaları da bazen ünitemize alıp, gerektiği kadar takip etmekte, genel durumları normale döndükten sonra servise çıkarmaktayız.

Yoğun bakımlar, hastalar, hasta yakınları, hatta çalışanlar için bile zor yerlerdir. Ama, her hastane için de olmazsa olmaz birimlerdir.  

Tam donanımlı yoğun bakım ünitemiz sayesinde, hastalarımızın takip ve tedavilerini diğer hekim arkadaşlarımızın desteği ile güven içinde yapmaktayız.

Özel Ata Sağlık Hastanesi
Ulaşım

Randevu Randevuİletişim İletişimTelefon Telefon
KurumsalÖzel Ata Sağlık Hastanesi
+90232 459 5959