Nöroloji

Nöroloji; merkezi sinir sistemindeki rahatsızlıkların ve hastalıkların teşhis edilmesinden, araştırılmasından ve tedavi edilmesinden sorumlu olan tıp bilim dalıdır.

Nöroloji İzmir

Nöron Bilimi” anlamına gelen nöroloji; merkezi sinir sistemindeki rahatsızlıkların ve hastalıkların teşhis edilmesinden, araştırılmasından ve tedavi edilmesinden sorumlu olan tıp bilim dalıdır. Nöroloji;

  • Merkezi, periferik ve otonom sinir sistemi sorunlarıyla,
  • Doğumsal ya da sonradan oluşan yapısal ve fonksiyonel sinir sistemi bozuklukları ile ilgilenmektedir.

Nörolojik hastalıklar hastaların genel sağlık durumlarını etkiler ve hayat kalitelerini düşürerek onları yardıma muhtaç hale getirir. Erken teşhisin önemli bir fark yarattığı nörolojik hastalıkların tespitinde teknolojik tetkik yöntemlerinden yararlanılmaktadır.

Bilgisayarlı Tomografi, Manyetik Rezonans Görüntüleme, Karotis-Vertebral Arter Doppler, EEG, EMG gibi teknolojiler hastalıkların teşhisini ve takibini mümkün hale getirmektedir.

Nöroloji Bölümünde Yapılan Tetkikler

1- EEG (Elektroensefalografi)

Beyindeki elektriksel olgunlaşmanın tespit edilmesi; beyin iltihabı hastalıkları, uyku bozuklukları, bazı psikiyatrik hastalıklar, sara hastalığı ve algı bozuklukları teşhisi amacıyla kullanılan bir görüntüleme tekniğidir. EEG teknikleri sırasında hasta uyurken ya da uyanıkken beyindeki elektrik dalgaları kaydedilir ve bu yolla anomalilerin tespit edilmesi sağlanır.

2- EMG (Elektromiyografi)

Sinirlerdeki ve kaslardaki elektrik sinyallerinin yazdırılmasını mümkün hale getiren bir tanı yöntemi olarak EMG, periferik sinir hücrelerini, motor sinir hücrelerini, kas liflerini etkileyen ve sinir-kas iletisini bozan hastalıkların teşhis edilmesinde kullanılır. Sinir sıkışmaları, sinir yaralanmaları, kas erimesi, omur ilik hastalıkları gibi sorunlar yaşayan hastaların problemlerinin teşhisleri için EMG’den yararlanılır.

3- Manyetik Rezonans Görüntüleme

Beyin, omurilik, kas, iskelet ve boyun bölgesinde meydana gelen hastalıkların teşhisinde sıklıkla kullanılan manyetik rezonans görüntüleme (MRG) tekniği hastaların sağlık durumları ile ilgili detaylı bilgi edinilmesini sağlar.

4- Bilgisayarlı Tomografi

İç organların net bir şekilde görüntülenmesini mümkün hale getiren Bilgisayarlı Tomografide beyin de incelenebilmektedir. Aynı zamanda omurga hastalıklarının da teşhis edilmesini mümkün hale getiren teknoloji, nöroloji bölümünde doktorların tanı koyma süreçlerini hızlandırmaktadır.

Nöroloji Ünitesinde Teşhis ve Tedavisi Yapılan Hastalıklar

Migren

Koku, nem, yorgunluk, stres, çok hareketlilik, uykusuzluk, yüksekte olma gibi farklı nedenlerden tetiklenebilen migren; kişinin şiddetli baş ağrısı çekmesine neden olabilen bir rahatsızlıktır. Migren ataklar halinde gelişebilmekte ve ağrılar haricinde kusma, bulantı ve aşırı duyarlılık gibi semptomlara da neden olmaktadır.

Migren beraberinde bazı nörolojik belirtileri de ortaya çıkarabilir; ki bu belirtiler “aura” olarak adlandırılmaktadır. Uzuvlarda uyuşukluk, baş dönmesi, görüş bulanıklığı, konuşma zorluğu ve istemsiz hareketler migren ataklarından önce ya da sonra görülebilir. Migren teşhisi konulduktan sonra tedavi süreci kişiye özel planlanmalıdır. Çünkü herkesin migren ataklarını tetikleyici unsurlar birbirleriyle aynı değildir. Hastalık öyküsünün dinlenmesi tedavi sürecine büyük katkı sağlayacaktır.

Baş Ağrıları

Baş ağrılarının nedeninin tespit edilebilmesi için; hastanın genel sağlık durumunun, yaşının; ağrının karakterinin, şiddetinin, yerleşiminin, tetikleyicilerinin, meydana gelme sıklığının ve neden olduğu diğer semptomların tespit edilmesi gerekir.

Bu süreçte hastanın uyku alışkanlıklarından, ailesinin hastalık öyküsüne kadar tüm detaylara da hakim olunması faydalı olacaktır. Kaslardaki gerilmeden kaynaklanan orta düzeyde rahatsızlık veren “gerilim tipi baş ağrıları”; boyun, kemik, disk, sinir kökü ve eklem kaynaklı “servikojenik baş ağrıları”; mevsim geçişlerinde şiddetlenen ve ataklar şeklinde görülen “küme tipi baş ağrıları” en sık görülen baş ağrısı çeşitlerine örnek olarak gösterilebilir.

Vertigo

Kusma, baş dönmesi, terleme, baş ağrısı, denge sorunları, işitme sorunları gibi belirtilerle ortaya çıkan Vertigo hastaların hayat kalitesini düşüren; iş kulak ve sinir sisteminde oluşan sorunların yan etkisi olarak görülen bir semptomdur. Vestibüler rehabilitasyon, ilaç ve cerrahi yöntemlerle tedavi edilebilir.

Epilepsi

Beyindeki elektriksel değişimler sonucu kişinin istemsiz hareketler yapıp davranış bozukluğu göstermesine neden olan; nöbetler halinde etkisini hissettiren nörolojik bir hastalıktır. Genetik faktörler, toksik maddeler ve beyin rahatsızlıkları epilepsiye neden olabilir.

Hastalığın; ergenlik döneminde başlayan ve uzun soluklu tedavi gerektiren Juvebil Myoklonik epilepsi; nöbetlerin ani şekilde beynin ön bölgesinde meydana gelen sorunlar neticesinde oluşan frontal lob epilepsisi; beyin şakak bölgesindeki sorunlar nedeniyle ortaya çıkan temporal lop epilepsisi gibi çeşitleri bulunmaktadır.

Beyin ve Damar Hastalıkları

Genetik yatkınlık, yüksek tansiyon, şeker hastalığı, obezite, alkol tüketimi, hareketsizlik, yüksek kolesterol, enfeksiyon ve doğumsal damar sorunları nedeniyle beyin damarlarında kalınlaşma, daralma, yırtılma ve tıkanma gibi problemlerin oluşması beyin ve damar hastalıklarına neden olabilir. Beyin damar hastalıkları ciddiye alınması gereken ve tedavi edilmediği takdirde ölüme yol açabilme potansiyeline sahip hastalıklar arasındadır. Beyin kanaması, felçler ve damar yırtılmasına bağlı olarak subaraknoid kanamalar beyin damar hastalıklarına örnek olarak gösterilebilir.

Demans

Halk arasında bunama hastalığı olarak bilinen demans; bilişsel yetilerin azaldığı durumlar için kullanılan genel bir terimdir. Başlı başına bir hastalık olmayan demans; hafıza, iletişim ve düşünce yetilerinin azalmasının ifadesinde kullanılır. Kısa dönemli hafıza kayıplarıyla etkisini hissettiren, düşünme yetisini azaltan, unutkanlığı arttıran, kişinin hayat kalitesini bozan bu rahatsızlık farklı nedenlerle oluşabilir. Beyin hücrelerinin ölmesi ya da zaman içerisinde sinirlerin hasar görmesi ya da geçirilen travmalar sonucunda kişi demans belirtileri göstermeye başlar. Beyin damar hastalıkları sonucu hücrelerin ölmeye başlaması durumu vasküler demans olarak adlandırılır.

Hareket Bozuklukları

Nöronların ölmesi, hasar görmesi ve işlevini yitirmesi sonucu kişinin istemsiz hareketlerle hayat kalitesinin azalması; bilişsel fonksiyonlarının gerilemesi sonucunu doğurmaktadır. Parkinson hastalığı, Wilson hastalığı, Huntington hastalığı, distoniler, diskineziler, huzursuz bacak sendromu ve esansiyel tremor hareket bozukluklarına örnek olarak gösterilebilir. Hareket bozukluklarında kişilerin istemsiz hareketleri yavaş ya da çok hızlı bir şekilde gözlenebilir. Hareketlerin bozukluğunun nedenlerinin tespit edilmesi hastalıkların semptomlarının ilerlemesini durdurabilir. Bu nedenle erken teşhis ve doğru tedavi hastanın hayatı üzerinde oldukça olumlu sonuçlara yol açabilmektedir.

Emiyelinizan Hastalıklar

Sinirler vücudun her bir noktasından mesaj alıp bu mesajları beyine ileterek konuşmayı, görmeyi, hissetmeyi ve düşünmeyi sağlarlar. Sinir hücrelerin miyelin adı verilen yalıtkan bir madde ile kaplıdır. Miyelinler zarar gördüğü zaman vücudun genelinde etkilerini hissettirirler. Miyelinlerin zarar görmesi sonucunda sinirler uyarılarını normalden çok daha yavaş iletmeye başlar. Bu durumda ise demiyelinizan hastalıkları görülür. Enfeksiyonlar, metabolik problemler, fiziksel travmalar ve oksijensiz kalınması durumunda ortaya çıkabilen demiyelinizian hastalıklara örnek olarak MS, Akut demyelinizan Ensefalomiyelit ve transvers miyelit gibi hastalıklar verilebilir.

Polinöropatiler

Guillain-Barre sendromu, şeker hastalığı, vitamin yetersizlikleri, enfeksiyon, maruz kalınan toksinler gibi farklı nedenlerle ortaya çıkan polinöropatiler periferik sinirlerin zarar görmesi durumudur. Polinöropatiler; bağışıklık sisteminde ve metabolik sistemde görülen hastalıklar neticesinde veya toksinler ya da genetik faktörlerin etkisiyle oluşabilir.

Kas Hastalıkları

Vücudun hareket etmesini sağlayan kaslar;

  • Kasları etkileyen sinirlerin zarar görmesi,
  • İltihaplanma,
  • Genetik hastalıklar,
  • Yaralanma,
  • Kullanılan ilaçlar gibi nedenlerle işlevlerini kısmen ya da tamamen kaybedebilirler.
    Kasların azalması, güçsüzleşmesi, erimesi sonucu oluşan hastalıklar “kas hastalıkları” (miyopati) olarak adlandırılırlar.

Sinir Kas Kavşağı Hastalıkları

Kas ve sinirler arasında iletişim kopması sonucu kaslar işlevlerini kaybedebilirler. Sinir kas kavşağı hastalıkları, farklı nedenle oluşabilir. Genetik faktörler kadar sonradan edinilen kas hastalıklarının olduğu bilinmektedir. Kas güçsüzlüğü olarak bilinen Miyestenya Gravis ve amiyotrofik lateral skleroz sinir kas kavşağı hastalıklarına örnek olarak gösterilebilir.

Özel Ata Sağlık Hastanesi, gelişmiş teknolojik cihazları ve konusunda uzman nörologları bulunduran Nöroloji Kliniği İzmir ile hastalarına ayrıcalıklı ve nitelikli hizmetler sunmaktadır.

Randevu Randevuİletişim İletişimTelefon Telefon
KurumsalÖzel Ata Sağlık Hastanesi
0232 459 5959