Böbrek, İdrar Yolu Taşlarının Tedavisi

Yazar: Op. Dr. Tarık Zengin
Böbrek, İdrar Yolu Taşlarının Tedavisi

Böbrek, İdrar Yolu Taşları

Böbrek taşları idrar akışını engellemeye başladığında gerek şiddetli ağrı yapması, gerekse böbrek fonksiyonunu bozması nedeniyle tedavi edilmek zorundadır. 4 mm’den daha küçük olduğunda taşların yüzde 80’i kendiliğinden düşer.

Büyüklük 6 mm’ye çıktığında ise kendiliğinden düşme oranı da %60’lara iner. Ancak taş büyüklüğü 6 mm’nin üstüne çıktığında bu taşların yalnızca %10’luk bir kısmı kendiliğinden düşmekte ve mutlaka tıbbi ya da cerrahi tedavi gerekmektedir.

İlaç Tedavisi

Spontan düşme şansı olan küçük taşların daha hızlı üreter boyunca ilerlemesine destek olmak ve bu sürecin mümkün olduğunca az ağrılı geçmesini sağlamak için verilen medikasyondur. Bu süreçte doktorunuzun önereceği sıklıkta kontrole gelmeniz böbrek fonksiyonlarının mevcut taş düşürme durumundan olumsuz etkilenmemesinin sağlanması için çok önemlidir.

Eğer taş üreterde sıkışır ilerlemez ve böbrekten idrarın akamamasına yol açarsa fonksiyon kaybını engellemek için cerrahi müdahale yapılması gerekebilir.

PCNL (Perkütan Nefrolitotomi)

Böbrek taşı ameliyatıdır. 2 cm’den büyük taşlar için yaygın olarak başvurulan yöntemdir. Sırt bölgesinde cilde yapılan yaklaşık bir cm lik küçük bir kesiden böbreğin içerisine yol oluşturularak kamera sistemi ile içeri girilir taş böbreğin içinde kırılır ve parçalar halinde vücut dışına çıkarılır.

URS ile Tedavi

İdrar deliğinden çok ince bir kamera sistemi ile girilerek üreter dediğimiz böbrek ile mesane arasındaki idrar yolunda taşa ulaşıp lazer ile taşın parçalanması işlemidir. Parçalara ayrılan taşın bir kısmı işlem sırasında alınırken küçük parçalar idrar ile atılır.

ESWL (Ses Dalgası ile Taş Kırma)

2 cm’den küçük taşlarda en sık başvurulan yöntemdir. ESWL vücut dışından ses dalgasının böbrekteki taşın üzerine odaklanması ile ses dalgasının taşı parçalaması olarak tanımlanabilir. Kırılan taş parçaları spontan idrar ile atılır. Anestezi uygulanmasını gerektirmez.

RIRS

İdrar deliğinden yine çok ince bir kamera sistemi ile girilir. Üretereskop yardımıyla böbrek içinde bulunan taşa ulaşılır ve taş yaklaşık tuz tanesi kadar küçük parçalara ayrılır. Yaygın olarak küçük taşlarda kullanılmasına rağmen gelişen teknoloji ve tecrübeli cerrahlar ile daha büyük taşların tedavisinde uygulanabilir. RIRS prosedürü PNL ameliyatının aksine vücutta bir kesi olmadan tamamen endoskopik olarak uygulanmaktadır.

Üroloji
İlgili Alanlar
TÜM İLGİLİ ALANLAR
Randevu Randevuİletişim İletişimTelefon Telefon
KurumsalÖzel Ata Sağlık Hastanesi
0232 459 5959