Uyku Laboratuvarı

Hastanın uyku ile ilgili kaydedilebilir tüm verilerinin bilgisayara kaydedildiği yerdir. Ev ortamı gibi oluşturulan özel bir odada hasta uyurken gece boyu izlenir ve kameraya kaydedilir.

Uyku Laboratuvarı

Hastanın uyku ile ilgili kaydedilebilir tüm verilerinin bilgisayara kaydedildiği yerdir. Ev ortamı hassasiyetinde oluşturulan özel bir odada hasta uyurken gece boyu izlenir ve kameraya kaydedilir.

Hastanın, beyin elektrosu (EEG) göz hareketleri (EOG) Çene kas gerilimi (çene EMG) yatış pozisyon kayıtları, soluk alıp veriken burundan giren hava akımı, Soluk alıp verirken göğüs ve karın hareketleri, kan oksijen seviyesi, Kalp ritim (EKG),Bacaktaki kasılmaları (bacak EMG) kaydedilir.

Kayıtlar incelenerek hastanın uyku yapısı, kalitesi ve yeterliliği, değerlendirilir. Solunum incelenerek, anormallik olup olmadığı (soluk hafiflemesi ya da kesilmesi),oksijen seviyesi değişiklikleri, uyanıklık reaksiyonları, kalp atım değişiklikleri, uyku sırasındaki bacak hareketleri incelenir.

Uykunun uyanıklık periodları ile bölünüp bölünmediği, uykuda, nefes kesilmeleri ya da hafiflemelerinin var olup olmadığı, varsa sıklığı, süreleri, hangi pozisyonda ve uykunun hangi evresinde belirgin olduğu, bu sırada ortaya çıkan kan oksijen seviyesi düşüklüğü varsa süre ve derinliği, kalp atımlarındaki değişimlerin uyku evresi ve anormal solunum olayları ile ilişkisi, uykuda bacak hareketlerinin sıklığı raporlanarak hastanın uyku sırasında ortaya çıkan ya da uyku ile ilgili hastalığının var olup olmadığı, varsa ciddiyeti ortaya konur.

Uyku Laboratuvarı
İlgili Alanlar
  • Uyku Apnesi ve HorlamaUyku Apnesi ve Horlama

    Uyku Apnesi Nedir? Apne, uyku sırasında 10 saniyeden fazla süre ile nefesin durmasıdır.10 saniyeden fazla süren bu durum, gürültülü bir şekilde horlama, nefes ...

TÜM İLGİLİ ALANLAR
Özel Ata Sağlık Hastanesi
Ulaşım

Randevu Randevuİletişim İletişimTelefon Telefon
KurumsalÖzel Ata Sağlık Hastanesi
+90232 459 5959