Uzm. Dr. Sena Kalaycıoğlu
Online Randevu

Uzm. Dr. Sena Kalaycıoğlu

Radyoloji

Hakkımda

Eğitim

YılEğitim Bilgileri
1983-1989Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
1989-1994Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı

Görev Yerleri

YılBölümPozisyonHastane
1995-1996Radyoloji ana bilim dalıÖğretim GörevlisiPamukkale Üniversitesi
1996-2012Radyoloji-Basmane Şifa Hastanesi
2012-2016Yard. Doç. Dr.Radyoloji ana bilim dalıŞifa Hastanesi
2016-2017Radyoloji-Çiğli Ekol Hastanesi
2017-2018Radyoloji-Ada Radyoloji

Akademik Unvanlar

Yardımcı Doçentlik Tarihi: 1 Ocak 2012

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Doktora Tezleri: Dr. Sena Kalaycıoğlu, Prof. Dr. Hüdaver Alper. Kollagen Doku Hastalıklarının akciğer parankim tutuluşunda Toraks HRCT bulguları.

Yayınlar

 1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)
 2. Non-visualization of the internal carotid artery with a normal ipsilateral common carotid artery Doppler waveform:a finding suggesting congenital absence of the ICA on colour Doppler ultrasound.C. Yilmaz,S.Kalaycioglu G.Onat. British Journal of Radiology,79(2006),e108-111
 3. Budd Chiari syndrome associated with liver hydatid disease:Retrospective evaluation of color Doppler ultrasound findings with emphasis on intrahepatic venous collateralization. C.Yilmaz,N.Erkan,M.Arslan,S.Kalaycioglu.Radiol Oncol 2009;43(4):225-232
 4. Maintenance of normal Radiocephalic Fistula Flow via Ulnar Artery in a Patient with Occlusion of the Radial Artery.Cengiz Yılmaz,Kaan Özcan,Sena Kalaycıoğlu,Demet Özcan.J.Ultrasound Med;28:1593-1595
 5. Assessment of coronary venous system by cardiac computed tomography.Genc B,Solak A,Gür S,Kalaycioglu S,Öztürk V. Diagn İnterv. Radiol. 2013 Jul-Aug;19(4):286-93
 6. Multidedector Computed Tomography findings of an asymptomatic levoatrial cardinal vein with an interatrial course.Genç B,Solak A,Sahin N,Öztürk A,Kalaycioglu S. Folia Morphol.(Warsz)2013 Aug:72(3):274-7
 7. The value of diffusion weighted magnetic resonance imaging in the diferential diagnosis in diffuse bowel thickening.Solak A,Genç B, Solak I,Kalaycioglu S,Sahin N
 8. Distal Tibial osteochondroma causing fibular deformity and deep peroneal nerve entrapment neuropathy:Acta Orthop Travmatol Turc.2014;48(4)463-6

Uluslararası ve Ulusal Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. Tracheal Diverticulum: İncidence in routine Chest Tomography and Its relation with smoking history. Aynur Solak, Berhan Genç,Neslin Şahin,Sena Kalaycıoğlu.Türkiye Klinikleri j Med Sci 2013:33(1) 73-80
 2. Postspinal başağrısı sonrası gelişen ve atipik prezentasyon gösteren posterior reverzibl ansefalopati sendromu. Neslin Şahin,Jale Meral, Esin Çelik, Aynur Solak, Sena Kalaycıoğlu, Serkan Gür. Turk J.anaesth Reanim.2013:41(4):142-145
 3. Intraventricular Noncolloid Neuroepithelial cyst:2 Year Follow-up with CT and MR Imaging.Sena Kalaycıoğlu,Cihan Turan,Hüdaver Alper,Nuri Şener.Turkish Journal of Medical Sciences. Kabul Tarihi: 16.12.1994
 4. Postnatal Developmental Process of the Corpus Collosum MRI evaluation.Orhan Oyar,Sena Kalaycıoğlu, Işıl Günhan, İsmail Oran,Nuri Şener. Turkish Journal of Medical Sciences. Kabul Tarihi: 6.12.1994
 5. Diagnostic Application of Nasogastrik tüpe in Children with partial form of Gastric volvulus.İsmail Oran, Sena Kalaycıoğlu,Nuri Şener. Turkish Journal of Medical Sciences. Kabul Tarihi:4.8.1994
 6. Serebral Hemiatrofi(Dyke Davidoff Masson Sendromu) vakalarının BT ve MR ile Görüntülenmesi. Radyoloji ve Tıbbi Görüntüle Dergisi. 1993,3 63-68.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

 1. Evaluation of prostaglandin E1 Induced Erections in Potent Men with Color Doppler Sonography.C. Yılmaz,A. Alemdaroglu,S.Kalaycioglu. 23.Dreılandertreffen 11.Euroson.Berlin.26-29 September 1999
 2. Ectasia of the Seminiferous tubule: Sonografic and MR Imaging Findings. C.Yılmaz,G.Unal,S.Kalaycioglu,F.Uslu. 23.Dreılandertreffen 11.Euroson.Berlin.26-29 September 1999.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler ve Posterler

Posterler:

 1. Apandiks mukoselinin yol açtığı dev çekokolik invaginasyonda BT bulguları. 2011 Türk Radyoloji Kongresi.
 2. Asemptomatik bir hastada intrahepatik portal ven anevrizması.2011 Türk Radyoloji Kongrasi
 3. Prostatın intravezikal protrüzyonunun mesane boynu obstrüksiyonu ile ilişkisi:Klinik ve Ürodinamik bulgularla korelasyon.2011 Türk Radyoloji Kongresi
 4. Kemik destrüksiyonu oluşturan dev abdominal aort anevrizması.2011 Türk Radyoloji Kongresi.
 5. Dual Enerji BT anjiografinin nonkardiak vasküler patolojileri görüntülemedeki etkinliği.2011 Türk Radyoloji kongresi.
 6. Subkortikal derin beyaz cevherde kistik kitleyi taklit eden dev wiechov Robin aralıkları.2011 Türk Radyoloji Kongresi
 7. BT incelemede saptanamayan subaraknoid kanama tanısında MR da SWI sekansının üstünlüğü.2011 Türk Radyoloji Kongrasi
 8. Akut inme değerlendirilmesinde SWI sekansı katkı sağlar mı?2011 Türk Radyoloji Longresi.
 9. Trakeosel(Paratrekeal hava kisti):İnsidans,etioloji,ve radyolojik bulgular.2011 türk Radyoloji Kongresi
 10. Primer odağı saptanamayan amelanotik melanom metastazı:Radyolojik Bulgular.2011 Türk radyoloji Kongresi
 11. Fibulada şiddetli incelme deformasyona eşlik eden peroneal sinir tuzak nöropatisi oluşturan soliter distal osteokondrom.16.MR Kongresi
 12. Metastazdan ayırtedilemeyen akciğer ve karaciğerde multibl nodüller oluşturan nadir bir kist hidatik olgusu:BT ve MR Bulguları.16.MR Kongresi
 13. Birden fazla krural tendonu tutan tuberkuloz tenosinoviti.16.MR kongresi
 14. Nadir subaraknoid kanama sebebi:serebral venöz trombüs.16.MR Kongresi
 15. Postspinal başağrısı sonrası gelişen ve atipik prezentasyon gösteren PRES.16. MR Kongresi.
 16. Hipertansiyona yol açan unilateral parsial polikistik böbrek hastalığında MR incelemenin diğer görüntüleme yöntemlerine üstünlüğü.16.MR Kongresi.
 17. Retroperitoneal uzanım gösteren rüptüre dev apendiksial mukosel BT ve MR bulguları:Olgu Sunumu.16.MR Kongresi
 18. Santral hiler kitle postobstrüktif atelektazi ayrımında diffüzyon MR görüntüleme.17.MR Kongresi
 19. Asemptomatik Budd-Chiari sendromu olgusunda 3D-MR venografik incelemenin diğer görüntüleme yöntemleriyle karşılaştırılması.17.MR Kongresi
 20. Korpus Kollosumun postnatal gelişiminin MR ile değerlendirilmesi.14.Ulusal Radyoloji Kongresi.

Bildiriler:

 1. SWI Imaging: Güncel ve gelecek vaat eden uygulamalar.16.MR Kongresi.
 2. Vertebral kompresyon fraktürlerinin ayırıcı tanısında MR.14.Ulusal Radyoloji Kongresi.
 3. Rinoserebral Mukormikoziste MR Bulguları.14. Ulusal Radyoloji Kongresi.

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

 • İzmir Tabip Odası
 • Türk Radyoloji Derneği
 • Türk Manyetik Rezonans Derneği
Özel Ata Sağlık Hastanesi
Ulaşım

Randevu Randevuİletişim İletişimTelefon Telefon
KurumsalÖzel Ata Sağlık Hastanesi
+90232 459 5959