Op.Dr. Ceren Sancar
Online Randevu

Op.Dr. Ceren Sancar

Kadın Hastalıkları ve Doğum

 

YılEğitim Bilgileri
2003-2006 60. Yıl Anadolu Lisesi - İZMİR
2006-2012 Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi - MANİSA
2013-2015Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD 
2015-2019Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD

Görev Yerleri

YılBölümPozisyonHastane
2019-2021Kadın DoğumUzm.Dr.T.C. Sağlık Bakanlığı Gümüşhane Devlet Hastanesi

 

Tıbbi İlgi ve Uzmanlık Alanları:

 • Obstetri
 • Jinekoloji
 • Laparoskopi

Tez Çalışmaları:

‘Sezaryen Doğum Sırasında Uterin Defektin Cerrahi Olarak Tek veya Çift Kat Kapatılmasının İstmosel Gelişimi Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi’ (tıpta uzmanlık tezi, 2018)

Araştırmalar ve Yayınlar:

Ulusal Hakemli Dergi Yayınları:

 1. Yıldırım N, Sancar C, Akman L, Gökulu Ş, Özdemir N, Terek M, Özsaran A. POSTMENOPOZAL OLGUDA OVERİN ENDOMETRİOİD VE MÜSİNÖZ ADENOKARSİNOMUNDA KORYOKARSİNOMATÖZ DİFERANSİYASYON Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi. 2015; 18(4): 149-152.
 2. Yıldırım N, Sancar C, Akman L, Bilgi A, Zekioğlu O, Terek M, Özsaran A GRANULOSA CELL TUMOR WITH PERITONEAL DISSEMINATION AND RECTOSIGMOID MASS MIMICKING COLON CANCER  Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi. 2016; 19(3): 113-116.
 3. C SANCAR, N YILDIRIM, S MAMMADOVA, A M ERGENOGLU, N KARADADAŞ 46, XY Gonadal Dysgenesis (Swyer Syndrome): A Case Report with Late Diagnosis  TJRMS 2018;2(3):120-3
 4. C Sahin, N Yıldırım, I Hortu, C Sancar, G Ozceltik, D Guzel, A Dikmen, F Okmen ‘Gebelikte Persiste Eden Adneksiyal Kitlelerin Tersiyer Merkez Sonuçları’ Kocaeli Med J. 2019; 8(2): 72-77 

Uluslararası Hakemli Dergi Yayınları:

 1. Yeniel AO, Ergenoglu AM, Meseri R, Ari A,Sancar C, Itil I  Systemic atherosclerosis and voiding symptom. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2017 Mar; 210:306-309. 
 2. Yildirim N, Saatli B, Kose S,Sancar C, Ulukus C, Koyuncuoglu M, Saygili U, Obuz F Predictability of myometrial, lower uterine segment and cervical invasion with 3D transvaginal ultrasonography and magnetic resonance imaging in endometrial cancer patients: a prospective cohort study. Med Ultrason. 2018 Aug 30;20(3):348-354. 

Bildiriler

Ulusal Bildiriler

Poster Bildiriler:

1-         Nadir Bir Jinekopatoloji: Parasitik Myom ve Yönetimi

AKDEMİR A., SANCAR C., ŞAHİN Ç., ULUKUŞ M.

 1. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Antalya, Türkiye, 05 Ekim 2016, ss.1

2-        Over kanserini taklit eden adneksiyal kitle: Renal hücreli tümör

SANCAR C., YILDIRIM N., AKMAN L., GÜZEL D., BESLER A. G., SERİN G., et al.

 1. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi (TJOD),Antalya, Türkiye, 09 Mayıs 2018, ss.86

3-        Postmenopozal olgularda overin endometrioid ve müsinöz adenokarsinomunda karsinomatöz diferansiasyon

YILDIRIM N., SANCAR C., AKMAN L., GÖKULU Ş. G., BİLGİ A., ÖZDEMİR N., et al.

 1. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, Türkiye, 30 Kasım- 04 Aralık 2016

4-        Peritoneal yayılım gösteren ve kolon kanserini taklit eden rektosigmoid kitle Granulosa hücreli tümör

YILDIRIM N., SANCAR C., AKMAN L., BİLGİ A., GÖKULU Ş. G., ZEKİOĞLU O., et al.

 1. Ulusal Jinekolojik Onkoloji kongresi, Türkiye, 30 Kasım- 04 Aralık 2016
 • Fetal barsak perforasyonu, İntrauterun tanı, Olgu sunumu

Ceren Sancar, Fırat Ökmen, Neslihan Arslan, Ahmet Mete Ergenoğlu, Ahmet Özgür Yeniel

 1. Ulusal Perinatoloji Kongresi 2017

Sözlü Bildiriler:

 1. Gebelikte Persiste Eden Adneksiyal Kitlelerin Malignite Potansiyeli: Tek Merkez Sonuçları

Çağdaş Şahin, Ceren Sancar

17.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 24 – 28 Nisan 2019, Titanic Deluxe Otel Belek, Antalya

 

Uluslararası Bildiriler

Poster bildiriler:

 1. Fertilite istemi olan 46,XY gonadal disgenezi (Swyer sendromu) Geç tanı almış bir olgu sunumu

Ceren Sancar, Nuri Yıldırım, Sevinj Mammadova, Ahmet Mete Ergenoğlu, Nedim Karadadaş

19th World Congress on in vitro fertilization 2017

 1. Double Uterine Artery

AKDEMİR A., SANCAR C., HORTU İ., ULUKUŞ M., ŞENDAĞ F.

6.th MESGE Annual Congress, 13 - 17 Mart 2019 

Sözlü Bildiriler:

 1. Acık ve Laparoskopik Endometrium Kanser Cerrahisine Obezitenin Etkisi

SANCAR C., YILDIRIM N.

1st International & XVIth National Gynecologic Oncology Congress, Antalya, Türkiye, 21 Kasım 2018, ss.99

Diğer Yayınlar

Kitap bölümü:

 1. VENÖZ TROMBOEMBOLİ VE ANESTEZİ

Ali Akdemir, Ceren Sancar

Ege Tıp Ayın Kitabı Sayı:136 Bölüm II ‘Özel Cerrahi Girişimlerde VTE; Jinekolojik ve Obstetrik Girişimlerde VTE’ sayfa: 113-144 ISBN: 978-605-338-260-7. 2019

 1. Obstetrik Klinik İzlem ve Acil Yaklaşım Protokolleri

Ceren Sancar

Bölüm 21 ‘İlerlemeyen Travay’ sayfa:205-213 ISBN:978-625-7354-97-4. 2021

Verdiği Dersler:

 1. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 2019-2020 Güz Dönemi ‘Ürojinekoloji Dersi’
 2. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 2019-2020 Bahar Dönemi ‘infertilite Hemşireliği Dersi’

Konuşmacı Olarak Katıldığı Eğitimler:

 • Meme Kanserinde tedavi

Ceren SANCAR

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü ‘MEME KANSERİ BİLİNÇLENDİRME EĞİTİMİ’ EKİM 2019

Kongre-Sempozyum Katılımları:

 • Ege Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 19-22 Mart 2014
 • Üreme Tıbbı Cerrahi Eğitim, Araştırma Ve Uygulama Vakfı Endometriozis Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 20 Nisan 2014
 • Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Antalya, Türkiye, 05 Ekim 2016,
 • Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, Türkiye, 30 Kasım- 04 Aralık 2016
 • JED Kadın Sağlığı Sempozyumu 2017 İzmir
 • 19th World Congress on in vitro fertilization 2017
 • Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi (TJOD),Antalya, Türkiye, 09 Mayıs 2018,
 • TSRM İzmir Sempozyumu İzmir, Türkiye, 2-3 Haziran 2018
 • 1st International & XVIth National Gynecologic Oncology Congress, Antalya, Türkiye, 21 Kasım 2018,
 • Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 24 – 28 Nisan 2019, Titanic Deluxe Otel Belek, Antalya
 • Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi 1-4 Mart 2020 Bursa, Türkiye

Kurs Katılımları:

 • Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi ‘X. Hücresel, Moleküler ve Analitik Teknikler’ Kursu Kasım 2014, İzmir, Türkiye
 • ‘II. Ege Ultrason Günleri 3. Trimester Fetal Ultrason’ Kursu Kasım 2014 İzmir, Türkiye
 • Jinekolojik Endoskopi Derneği ‘Laparoskopik Sutur Kursu’ Ekim 2016 Antalya, Türkiye
 • Jinekolojik Endoskopi Derneği ‘Laparoskopi ve Histeroskopi Canlı Cerrahi Kursu’ 2017 İzmir
 • Jinekolojik Endoskopi Derneği ‘Uygulamalı Histeroskopi Kursu’ 2017 İzmir
 • Jinekolojik Endoskopi Derneği ‘Uygulamalı Laparoskopik Sütür Teknikleri Kursu’ 2017 İzmir
 • C. Sağlık Bakanlığı ‘Acil Obstetrik Bakım Klinisyen Eğitimi’ Eylül 2019
 • C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Kanser Daire Başkanlığı ‘Tarama ve Tarama Sonrası Teşhis Eğitimi’ Mart 2020
 • Ürojinekoloji Derneği ‘Genital Kozmetik ve Rekonstrüktif Kursu’ 2021
Randevu Randevuİletişim İletişimTelefon Telefon
KurumsalÖzel Ata Sağlık Hastanesi
0232 459 5959