Prof. Dr. Safiye Yılmaz
Appointment

Prof. Dr. Safiye Yılmaz

Ophthalmology

About Me

She is an eye professor who has 24 years of experience in corneal transplantation and lenses and has been featured in many international articles. Since 2004, she has been a Board Member of Private Atagöz Eye Diseases Branch Center, and since 2014, she has been the Chairman of the Private [Ata Saglik Hospital] Management Board. She continues her profession as a professor at Ata Saglik Hospital. // She graduated from Ege University Faculty of Medicine in 1991 and completed her eye specialization in İzmir Atatürk Training and Research Hospital in 1997. İzmir Atatürk Training and Research Hospital received the title of associate professor in 2009 and the title of professor in 2014.

EDUCATION

YearEducation
1991Ege Unıversity Faculty of Medicine
1997İzmir Atatürk Training and Research Hospital, Eye Disease Department, SpecializationTraining
2001Mayo Clinic Rochester Minnesota USA
2004The University of British Columbia
2006Holzer Clinic Gallipolis Ohio
2008Holzer Clinic Columbus Ohio
2009 İzmir Atatürk Training and Research Hospital, Eye Disease Department, Associate Professor

WORK EXPERIENCE

YearDepartmentPositionHospital
1997-2001Eye Disease DepartmentResearch Assistant

İzmir Atatürk Training and Research Hospital, 

2001-2009Eye Disease DepartmentChief Assistantİzmir Atatürk Training and Research Hospital
2009-2011Eye Disease Department

Associate Professor

İzmir Atatürk Training and Research Hospital
2011- CurrentlyEye Disease Department

Associate Professor

Ata Göz Eye Disease Branch Center
2014-CurrentlyEye Disease DepartmentProf. Dr.

Private Ata Saglik Hospital

 

MEMBER ASSOCIATION

Turkish Ophthalmology Association

ISRS/AAO

CERTIFICATIONS

PUBLICATIONS

A1. Yilmaz S, Maden A, “Severe fungal keratitis treated with subconjunctival fluconazole”, Am J Ophthalmol 140, 454–458 (2005).

A2. Yilmaz S, Ozdil MA, Bozkir N, Maden A, “The effect of Nd:YAG capsulotomy size on refraction and visual acuity”, J Refract Surg. 22, 719-721 (2006).

A3. Yilmaz S, Ture M, Maden A, “Adjunctive preoperative ethylenediamine-tetraacetic acid drops for surgical chelation for calcific band keratopathy” Asian J Ophthalmol, 8, 142-145 (2006).

A4. Yilmaz S, Saklamaz A, Maden A, “Pseudomonas keratitis”, Ophthalmology, 113, 883-884 (2006).

A5. Yilmaz E, Akkoclu A, Onen A, Kucukbay S, Osma E, “Pneumothorax and parenchymal cavitation caused by airway injury after blunt trauma to the chest”, J Emerg Med, 31, 91-92 (2006 ).

A6. Yilmaz S, “Severe fungal keratitis treated with subconjunctival flucunazole-Reply”, Am J Ophthalmol, 141, 783-784 (2006).

A7. Yilmaz S, Ture M, Maden A, “Efficacy of intracameral amphotericin B injection in the management of refractory keratomycosis and endophthalmitis”, Cornea, 26, 398-402 (2007)

A8. Yilmaz S, Ozdil MA, Maden A, “Factors affecting changes in astigmatism before and after suture removal following penetrating keratoplasty”, Eur J Ophthalmol, 17, 301-306 (2007)

A9. Yilmaz S, Ozturk I, Maden A. “Microbial keratitis in West Anatolia, Turkey: a retrospective review”, Int Ophthalmol, 27, 261-268 (2007)

A.10. Yilmaz S, Aydemir EA, Maden A, Unsal B, “The prevalence of ocular involvement in patients with inflammatory bowel disease”, Int J  Colorectal Dis, 22, 1027-30 (2007).

A11. Yilmaz S, Aydemir EA, Maden A. “The effect of hormone replacement therapy on development of dry eye in postmenopausal women”, Asian J Ophthalmol, 9, 175-178 (2007).

A12. Türk M, Oztürk I, Sener AG, Küçükbay S, Afşar I, Maden A, “Comparison of incidence of Demodex folliculorum on the eyelash follicule in normal people and blepharitis patients.”, Turkiye Parazitol Derg. 2007;31(4):296-7.

A13. Maden A, Yilmaz S, Ture M, “Hereditary lacrimal fistula”, Orbit 27, 69-72 (2008).

A14. Yilmaz S, Yuksel T, Maden A, “Corneal topographic changes after different pterygium surgery”, J Refract Surg, 24, 160-65 (2008).

A15. Bozkir N, Yilmaz S, Maden A. “Minimally invasive pterygium surgery: A new approach for prevention of recurrence”. Eur J Ophthalmol 18, 27-31 (2008)

A16. Yilmaz S, Ture M, Maden A, Tunakan M. “Extranodal Rosai-Dorfman Disease With Bilateral Orbital Involvement: Report Of A Case Treated With Systemic Steroid Alone”. Clinical Ophthalmology, 2(2),479-81, (2008).

A17. Maden A, Yilmaz S, Yurdakul NS. “Nonarteritic ischemic optic neuropathy after LASIK with femtosecond laser flap creation”, Journal of Neuroophthalmology, 28(3),242-243, (2008).

A18. Kakizaki H, Maden A, Türe M, Yilmaz S, Chan WO. Hemangiopericytoma-Solitary Fibrous Tumor of the Eyelid. Ophthal Plast Reconstr Surg,  26(1),46-48, (2010).

  1. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. Kucukbay S, Ugurlu ŞK, Maden A, ‘Postcataract ptosis’, XIII. Congress of the European Society of Ophthalmology’, 339, İstanbul, 2001

B2. Kucukbay S, Akyol F, Helvacıoğlu M, Maden A, ‘Penetrating keratoplasty and astigmatism’, XIII. Congress of the European Society of Ophthalmology’, 245, İstanbul, 2001

B3. Kucukbay S, Akyol F, Helvacıoğlu M, Maden A, ‘Refractive surgery in controlling postkeratoplasty astigmatism’, XIII. Congress of the European Society of Ophthalmology, 473, İstanbul,2001

B4. Yilmaz S, Saklamaz A, Demir A, Maden A, ‘Corneal topographic changes after different pterygium surgeries’, ISRS/AOO Meeting, 87, İstanbul, 2006

B5. Saklamaz A, Maden A, Yilmaz S, Demir C, ‘Black diaphragm aniridia IOL for congenital and traumatic aniridia’, ISRS/AOO Meeting, 90, İstanbul, 2006

B6. Türe M, Maden A, Yıldız G, Yilmaz S, ‘Ocular manifestations in lameller Ichthyosis’ European Oculoplastic Meeting, 459, London, 2006

B7. Yurdakul NS, Yilmaz S, Maden A, “Nonarteritic anterior ischemic optic neuropathy following refrective surgery”, Neuro-ophthalmology, 46, İstanbul, 2007

B8. Maden A, Yilmaz S, Ture M, Tunakan M, “Extranodal Rosai-Dorfman Disease With Bilateral Orbital Involvement”, ESOPRS, 105, Slovenia, 2007

B9. Maden A, Ture M, Yilmaz S, Dagdelen S, “Bicanalicular loop intubation in canalicular lacerations”, ESOPRS, 126, Slovenia, 2007

B10. Maden A, Ture M, Dagdelen S, Yilmaz S, “External Dacriosystorinostomy with Silicon Tube Implantation”, 9th Congress of the International Society of Dacryology and Dry Eye, 40, İstanbul 2008

B11. Ture M, Yilmaz S, Ture S, Maden A, “The Effect of Dopaminergic Treatment on the Patient with Parkinson’s Disease on the Quantity of the Tear Function”, 9th Congress of the International Society of Dacryology and Dry Eye, 31, İstanbul 2008

  1. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. Helvacıoğlu M, Yararcan M, Küçükbay S, Akyol F, Ayan E, ‘Katarakt hastalarında postoperatif vizyon tahmininde Heine retinometrenin yeri’, MN Oftalmoloji, 2, 109-113 (2001).

D2. Sefi N, Küçükbay S, Uğurlu Ş, Saklamaz A, Maden A, ‘Katarakt cerrahisi sonrası rimeksolon %1’in antienflamatuar etkinliği ve göz içi basıncı üzerine etkisinin deksametazon sodium fosfat %0.1 ile karşılaştırılması’ MN Oftalmoloji, 8, 342-345 (2001).

D3. Uğurlu KŞ, Küçükbay S, Yurdakul NS, Maden A, ‘Oküler cerrahi sonrası gelişen pitozis’, T Oft Gaz, 31, 557-561 (2001).

D4. Küçükbay S, Maden A, Akyol F, Türe M,Helvacıoğlu M, ‘Postkeratoplasti astigmatizma kontrolünde  refraktif cerrahinin yeri’ İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi, 39,17-21 (2001).

D5. Küçükbay S, Maden A, Akyol F, Türe M, ‘Risk gruplarına göre keratoplastilerde görsel sonuçlar’, İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi 39,11-16 (2001).

D6. Sefi N, Küçükbay S, Uğurlu Ş, Maden A, ‘ Travmatik lens sublüksasyonu olgularında ekstrakapsüler katarakt ekstraksiyonu ile kapsül germe halkası kullanımı: Ön çalışma’, TK Oftalmoloji,11,126-129 (2002).

D7. Yılmaz S, Saklamaz A, Demir C, Mermut İ, Şener G, Maden A, ‘Kuru göz hastalarında otolog serum uygulaması’ İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi, 42,  177-181 (2004).

D8. Demir C, Saklamaz A, Yılmaz S, Maden A, ‘İdiopatik kronik posterior üveit ve göz içi basınç yüksekliği ile giden bir olguda beklenmeyen göz içi yabancı cisim’ İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi, 42, (2004).

D9. Türe M, Küçükbay S, Maden A, Çakır İ, Saklamaz A, ‘Altmış yaş üzeri nazolakrimal kanal tıkanıklığı olgularında mitomisin C ile sondalamanın erken dönem sonuçları’ MN Oftalmoloji 11,329-331 (2004).

D10. Küçükbay S, Maden A, Saklamaz A, Sarı A, ‘İris malign melanomlu bir olgu sunumu’ İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, 12, 37-40 (2006).

D11. Saklamaz A, Yılmaz S, Demir C, Maden A, ‘Retina dekolmanı cerrahisi sonrası göz küresinde biyometrik değişiklikler’, İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi, 44,35-42 (2006).

D12. Yılmaz S, Coşkun Ş, Maden A, ‘Büllöz keratopatinin semptomatik tedavisinde amniyon membran transplantasyonu’, İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi,12, 89-93 (2006).

D13. Yılmaz S, Türker A, Maden A, ‘Aksiyel uzunluk ölçümüne göre biyometrik ölçüm formüllerinin karşılaştırılması’, İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, 12, 119-123 (2006).

D14. Yılmaz S, Maden A, Türe M, Saklamaz A, ‘Lepralı bir olguda ender kapak malpozisyonu’ TK Oftalmoloji, 16, 130-132 (2007).

D15. Yılmaz S, Dayı S, Maden A, ‘Okronozisde göz tutulumu’, MN Oftalmoloji, 14, 73-74 (2007).

D16. Saklamaz A, Maden A, Yılmaz S, Demir C, Dayı MS, ‘Konjenital ve travmatik aniridide siyah diyaframlı intraoküler aniridi lensi kullanımı’, TK Oftalmoloji, 16, 9-14 (2007).

D17. Yılmaz S, Helvacıoğlu M, Yurdakul NS, Maden A, ‘Göz içi basınç ölçümü üzerine göz kapaklarının sıkılmasının etkisi’, Glo-Kat, 2, 23-26  (2007)

D18. Yılmaz S, Saklamaz A, Dağdelen S, Maden A, ‘Afakide sekonder göz içi lens implantasyon sonuçları’, Erciyes Tıp Dergisi, 29, 215-219 (2007).

D19. Şentut S, Yılmaz S, Türe M, Maden A, ‘LASIK cerrahisinde oluşan göz içi basınç değişikliğinin üç farklı tonometre ile değerendirilmesi’, TK Oftalmoloji, 16, 15-19 (2007).

D20. Yılmaz S, Yüksel T, Maden A, ‘Pterjium tedavisinde farklı cerrahi tekniklerin karşılaştırılması’, MN Oftalmoloji, 14, 47-50 (2007).

D21. Yılmaz S, Saklamaz A, Öztürk I, MAden A, “ Kapak paraziti Demodex follicularum’un blefaritteki rolü”, İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi, 44, 123-126 (2006)

D22. Yılmaz S, Saklamaz A, Maden A, “Küçük pupillalı olgularda fakoemulsifikasyon cerrahisinde yumuşak iris retraktör kancalarının kullanımı”, Glo-Kat, 2, 19-22 (2007)

D23. Yılmaz S, Ölmez L, Helvacıoğlu M, Maden A, “Keratokonuslu hastaların aile bireylerinde korneal topografik ve pakimetrik değerlendirme”, TK Oftalmoloji,16, 234-38 (2007)

D24. Saklamaz A, Türkmendağ A, Yılmaz S, Maden A. “Solar Retinopatili Üç Olgu”, TK Oftalmoloji, 17, 62-65 (2008)

D25. Yılmaz S, Öztürk I, Türe M, Maden A, “Mikrobiyal keratit tedavisinde 16 yıl”, TK Oftalmoloji,17, 1-6 (2008)

D26. Şentut S, Yılmaz S, Maden A. “Lasik sonrası periferik ve santral korneadan alınan göz içi basınç ölçümlerinin karşılaştırılması’ Glo-Kat, 3, 186-189 (2008).

D27. Dayı S, Yılmaz S, Maden A. “Anterior iskemik optik nöropati ve siliyoretinal arter tıkanması ile tanı konulan dev hücreli arterit olgusu”, Ret-Vit, 17, 73-75 (2009).

  1. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Helvacıoğlu M, Yararcan M, Küçükbay S, Akyol F, Ayan E, “Katarakt hastalarında postoperatif vizyon tahmininde Heine retinometrenin yeri”, 33. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 185, İzmir, 1999.

E2. Akyol F, Küçükbay S, Maden A, “Risk gruplarına göre keratoplastilerde görsel sonuçlar”, 33. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 130, İzmir, 1999.

E3. Küçükgül S, Yararcan M, Küçükbay S, Ateş Y, Türe M, Maden A, “Leber’in miliyer anevrizması”, 33. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 196, İzmir, 1999.

E4. Küçükgül S, Maden A, Akman F, Küçükbay S, “Radyasyon retinopatili bir olgu sunumu”33. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 153, İzmir, 1999.

E5. Küçükbay S, Sefi N, Uğurlu Ş, Saklamaz A, Maden A, “%1 rimeksolon’un postoperatif erken dönemde antiinflamatuar etkinliği ve göz içi basıncı üzerine etkisi”, 34. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 195, Antalya, 2000.

E6. Sefi N,  Küçükbay S, Uğurlu Ş, Maden A, “Sublükse katarakt olgularında intrakapsüler halka kullanımı” 34. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 83, Antalya, 2000.

E7. Başer Z, Akyol F, Küçükbay S, Maden A, ”Kapsüloreksiste tripan mavisi”, 34. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 73, Antalya, 2000.

E8. Küçükbay S, Akyol F, Helvacıoğlu M, Türe M, Maden A, “Penetran keratoplasti sonrası astigmatizma kontrolünde sütür alımı”, 35. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 125, Antalya, 2001.

E9. Türe M, Uğurlu KŞ, Küçükbay S, Maden A, “Primer konjonktival amiloidoz”, 35. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 118, Antalya, 2001.

E10. Küçükbay S, Maden A, Türe M, “Keratoplasti sonrası astigmatizma kontrolünde refraktif cerrahi yeri”, 36. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 74, Ankara, 2002.

E11. Aydemir EA, Küçükbay S, Maden A, Türe M, “HRT ve seks hormonlarının gözyaşı fonksiyon testleri üzerine etkisi”, 36. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 112, Ankara, 2002.

E12. Maden A, Küçükbay S, “İris malign melanomlu bir olgu”, 36. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 148, Ankara, 2002.

E13.  Türe M, Uğurlu Ş, Küçükbay S, Maden A, “Malign kapak tümörlerinde eksizyonel biyopsinin etkinliği”, 36. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 150, Ankara, 2002.

E14. Özdil MA, Küçükbay S, Maden A, “Nd/YAG kapsülotomini boyutunun görme keskinliği, kontrast sensitivite ve görme alanı üzerine etkisi” 36. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 161, Ankara, 2002.

E15. Çakır İ, Küçükbay S, Türe M, Maden A, “Kuru göz hastalarında otolog serum uygulaması”, 36. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 168, Ankara, 2002.

E16. Küçükbay S, Yurdakul NS, Maden A, “Göz içi basınç ölçümü üzerine kapak direncinin etkisi”, 36. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 191, Ankara, 2002.

E17. Türe M, Çakır İ, Küçükbay S, Maden A, “60 yaş üzeri NLK tıkanıklığı olgularında Mitomisin C’li probing”, 36. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 221, Ankara, 2002.

E18. Küçükbay S, Özdil MA, Saklamaz A, Maden A, “Dirençli fungal keratitte intrakameral amfotericin B uygulaması”, 37. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 257, İstanbul, 2003.

E19. Türker A, Küçükbay S, Maden A, “Biyometrik ölçüm teknikleri ve hata kaynakları”, 37. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 278, İstanbul, 2003.

E20. Öztürk IK, Küçükbay S, Maden A, “Blefaritler ve demodicozis” , 37. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 250, İstanbul, 2003.

E21. Maden A, Küçükbay S, Emen T, “Aynı gözde entropion ve ektropion olan lepralı bir olgu”, 37. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 230, İstanbul, 2003.

E22. Saklamaz A, Maden A, Küçükbay S, Çakır İ, “Konjenital ve travmatik aniridi olgularında siyah diaframlı göziçi lens uygulaması” 37. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 266, İstanbul, 2003.

E23. Türe M, Küçükbay S, Maden A, “Fungal keratitlerde subkonjonktival triflucan uygulanım etkinliği”, 37. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 255, İstanbul, 2003.

E24. Türe M, Küçükbay S, Maden A, “Band keratopatide cerrahi yaklaşım”, 37. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 256, İstanbul, 2003.

E25. Yıldırım G, Küçükbay S, Helvacıoğlu M, Maden A, “Kontakt lens bekleme solüsyonlarında mikrobiyolojik üreme”, 37. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 253, İstanbul, 2003.

E26. Helvacıoğlu M, Küçükbay S, Peker Ş, Aydeniz G, Maden A, “Migren hastalarında glokom birlikteliğinin araştırılması”, 37. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 210, İstanbul, 2003.

E27. Helvacıoğlu M, Küçükbay S, Saklamaz A, Karaca D, Maden A, “Heidelberg retinal tomografinin güvenilirlik analizi ve bilgisayarlı görme alanı ile karşılaştırmalı çalışması”, 37. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 215, İstanbul, 2003.

E28. Yüksel T, Küçükbay S, Maden A, “İleri pterjium cerrahisinde limbo-konjonktival greft”, 37. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 254, İstanbul, 2003.

E29. Aydeniz G, Helvacıoğlu M, Saklamaz A, Küçükbay S, Maden A, “Bilateral Lentiglobus ve sekonder glokom”, 37. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 211, İstanbul, 2003.

E30. Küçükgül S, Saklamaz A, Maden A, Küçükbay S, “Retina dekolman crrahisi sonrası ön kamara açı değişimi”, 37. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 166, İstanbul, 2003.

E31. Küçükerdem D, Helvacıoğlu M, Küçükbay S, Yıldırım G, “Menapoz dönemindeki bayanlarda menapoz süresine paralel HRT ve görme alanı değişiklikleri”, 37. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 212, İstanbul, 2003.

E32. Saklamaz A, Maden A, Küçükbay S, Yüksel T, “Hipermür kataraktlarda fako cerrahisi sonuçlarımız”, 38. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 263, Antalya, 2004.

E33. Saklamaz A, Maden A, Küçükbay S, Güçyetmez V, “Aniridi intraoküler lens uygulamalarımız”, 38. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 266, Antalya, 2004.

E34. Maden A, Saklamaz A, Küçükbay S, “Katlanabilir arka kamara göz içi merceğinin transskleral uygulandığı olgularımız” 38. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 286, Antalya, 2004.

E35. Dağdelen S, Küçükbay S, Sefi N, Maden A, “Afakide sekonder intraoküler lens implantasyon uygulamalarımız”, 38. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 268, Antalya, 2004.

E36. Yüksel T, Küçükbay S, Maden A, “Pterjium cerrahisi sonrası korneal topografik değişiklikler”, 38. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 270, Antalya, 2004.

E37. Öztürk I, Küçükbay S, Saklamaz A, Maden A, “Pupilloplasti uygulamalarımızda sonuçlarımız”, 38. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 284, Antalya, 2004.

E38. Küçükbay S, Akın B, Maden A, “Oküler cerrahi sonrası gelişen pitozisler”, 38. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 203, Antalya, 2004.

E39. Küçükbay S, Helvacıoğlu M, Saklamaz A, Maden A, “Keratoplasti sonrası gelişen glokomlarda risk faktörleri ve prognoz”, 38. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 274, Antalya, 2004.

E40. Saklamaz A, Maden A, Yılmaz S, Ölmez L, “Mobius sendromlu 3 olgu sunumu”, 38. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 295, Antalya, 2005.

E41. Helvacıoğlu M, Yılmaz S, Atabay Ş, Coşkun Ş, Maden A, “Trabekülektomide antimetabolit kullanımının kornea kalınlığı üzerine etkileri”, 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 205, Antalya, 2005.

E42. Yılmaz S, Coşkun Ş, Saklamaz A, Maden A, “Büllöz keratopatinin semptomatik tedavisinde amnion membran transplantasyonu”, 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 220, Antalya, 2005.

E43. Helvacıoğlu M, Yılmaz S, Saklamaz A, Maden A, “Donör yaşı ve kornea saydamlığı”,  39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 227, Antalya, 2005.

E44. Yılmaz S, Ölmez L, Saklamaz A, Maden A, “Keratokonus ve ailelerinde pakimetri”, 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 226, Antalya, 2005.

E45. Aydeniz G, Yılmaz S, Güçyetmez G, Saklamaz A, Maden A, “Keratokonus ve ailelerinde korneal topografi”, 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 223, Antalya, 2005.

E46. Yıldırım G, Yılmaz S, Helvacıoğlu M, Maden A, “Kornea saklama solüsyonlarında keratoplasti öncesi kontaminasyon”, 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 227, Antalya, 2005.

E47. Kalıpçıoğlu I, Küçükbay S, Güçyetmez V, Maden A, “Travmatik kataraktlarda etiyoloji, cerrahi, prognoz”, 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 265, Antalya, 223, Antalya, 2005.

E48. Aydeniz G, Yılmaz S, Maden A, “Keratoplasti olgularının preoperatif ve postoperatif tanılarının karşılaştırılması”, 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 223, Antalya, 2005.

E49. Kalıpçıoğlu IÖ, Yılmaz SK, Türe M, Maden A, “Mikrobiyal keratitlerde bölgesel epidemiyolojik araştırma sonuçları”, 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 232, Antalya, 2006.

E50. Helvacıoğlu M, Yılmaz SK, Selçuk D, Maden A, “Oküler okronozisli bir olgu”, 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 232, Antalya, 2006.

E51. Yılmaz SK, Dayı S, Demir C, Maden A, “Siliyoretinal arter tıkanıklığı ile kombine iskemik optik nöropati ve ani görme azalması ile karşımıza çıkan dev hücreli arterit olgusu”,  40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 361, Antalya, 2006.

E52. Yılmaz SK, Maden A, “İris retraktörü ile uygulanan fako cerrahisi sonrası korneal topografik değişiklikler” 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 256, Antalya, 2006.

E53. Dağdelen S, Türe M, Maden A, Yılmaz S, “Kanaliküler kesiyi içeren kapak travmalı olgularımız”, 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 313, Antalya, 2006.

E54. Yılmaz SK, Maden A, Dagdelen S. “Dirençli Lignöz konjonktivit tedavisinde topikal siklosporin A”. 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 186, Antalya, 2007

  1. News and interviews in international scientific magazines:

F1. Fluconazole used to fight fungal keratitis, EyeWorld, January 2006

F2. Ocular infection linked to IBD, EyeWorld, May 2007

  1. Referee duty in journals within the scope of International SCI:

G1. Cornea 2008

G2. Journal of ocular pharmacology and therapeutics 2007

G3. Journal of refractive surgery 2009

LANGUAGES

Turkish

English

German

 

Izmir Private Ata Sağlık Hospital
Transport

Click for the address description;

Appointment AppointmentContact Us Contact UsPhone Phone
CorporateIzmir Private Ata Sağlık Hospital
+90507 576 2304
+90507 576 2304