Sp. Dr. Danial Khabbazazar
Appointment

Sp. Dr. Danial Khabbazazar

Obesity Surgery

About Me

Education

Education

Tabriz University, Faculty of Health Service and Treatment, Tabriz-Iranian

Katip Çelebi University, Atatürk Training ve Research Hospital

 

WORK EXPERIENCE

YearHospital
2015-2020

Katip Çelebi University, Atatürk Training ve Research Hospital

CERTIFICATIONS

Izmir, Chamber of Doctor

Turkish Association of General Surgeons

Turkish Association  of Colon and Rectum Surgery

PUBLICATIONS

Yıldırım ö, er a, özoğul m, khabbazazar d, özşay o. Peşkersoy m. Acar n. Distal gastrektomi esnasında nadir bir anatomik varyant olan kolesistdkolik fistül görülmesi. 20. Ulusal cerrahı ve ameliyathane hemşireliği kongresi.

Kar h, peker y, durak e, cin n, bağ h, khabbazazar d, genç h. Midenin nadir görülen benign lezyonu; gastrik lipomlar: iki olgu. 20. Ulusal cerrahi kongresi.

Cengiz f. Kamer k, er a, karaıslı s, çelik s, khabbazazar d. Nadir görüicn klide tümörü olgusu:gastrik lipom.

Cengiz f. Kamer k, er a, karaıslı s, çelik s, khabbazazar d. Nadir bir kolon patolojisi, koloııik kist. 20.ULUSAL Cerrahi kongresi.

Halkaya t, khabbazazar d, ballı g, acar t, kar h. Tavusbay c, özşay o, dilek o. Safra yolu yaralanmalarında tanı ve tedavi yakıaşımı. 35 vakalık seri. 14. Hepatikkobilier cerrahi kongresi antalya.

Gökova m. Atahan m, khabbazazar d, atasever a. Mustafa acar a., Yazıcı a memenin medüller karsirıornu 6 vakalık olgu sunumu ulusal meme hastalıkları kongresi.

Ballı dnak c, khabbazazar d, acar a, tarcan e ilginç birliklelik: malign melanom+meme kanser ulusal meme hastalıkları kongresi.

Gürkan acar m.a, atahan m.k, ballı g, gökova m, khabbazazar. Tarcan ememenin invazif apokrin karsinomu: 3 olgu sunumu. 15. Ulusal meme hastalıkları kongresi.

Khabbazazar d, kamer e, atasever a, örsel a, peşkersoy heterozigot faktör v leiden, protrombin g20210a ve homozigot metilen tetrahidrofolat redüktaz c677t’e sekonder mesenterik ven trombozu. 21. Ulusal cerrahi kongresi, anatalya.

Khabbazazar d, kamer e, sür y, çakır e, er a, peşkersoy m ileo-ileal invaıinaşyonun nadir bir nedeni: inflamatuvar fibroid polip (vanck’s tümörü) 21. Ulusal cerrahi kongeresi, antalya.

Kamer e, khabbazazar d, atasever a, özoğul m, peşkersoy m akut apandisiti ‘taklit eden spontan venöz tromboza bağlı primer apendisit epiploika. 21. Ulusal cerrahi kongresi, antalya.

Bağ h, khabbazazar d, güngör h, ekinci n, şuataman. Çekumda nadir görülen mikst adenonöroendokrin karsinoma: bir olgu sunumu. 21. Ulusal cerrahi kongeresi, antalya.

Kamer e. Khabbazazar d, cengiz f, acar t, kar h t. 60 yaş üzeri apendektomi yapılan olgularımızın retrospektif analizi. 21. Ulusal cerrahi kongresi, antalya.

Khabbazazar d kamer e, acar t. Ballı g, özlem gür e. Kar h. Tarcan e, hacıyanlı m. Insidental saplanan apendiks tümörleri, 21, ulusal cerrahi kongeresi. Antalya.

Kamer e, khabbazazar d atasever a, özoğul m, peşkersoy m. Akut apandisiti taklit eden spontan venöz tromboza bağlı primer apendisitis epiploika olgusu, 21. Ulusal cerrahi kongeresi, antalya.

Kamer e, khabbazazar d, acar t, ballı g, gür e, kar e, tarcan e, hacıyanlı m. İncidental findings of appendicial tumor. 13. European society of coloproctology scientific and annual general meeting. Nice-italy.

Acar t, acar n, khabbazazar d, haciyanli m. Stapled transanal rectal resection for rectocele after endoscopic mucosal resection- a video vignette. Colorectal dis. 2018 nov;20(11):1049-1050.

Acar n, ballı g, khabbazazar d, cengiz f. Acar t, dilek o. Sırangüle rekial prolapsus için perineal reklosigmoideklomi (altemeier prosedürü)- video sunum. 17. Ulusal kolon ve rektum cerrahisi kongresi. Antalya.

Acar n, ballı g, khabbazazar d, cengiz f, acar t, dilek on. Emergency perineal rectosigmoidectomy (altemeier procedure) for strangulated rectal prolapse – a video vignette. Colorectal dis. 2019 may;21(5):608-609.

Kar h, khabbazazar d, karasu ş, bağ h, cengiz f, acar t, peşkersoy m. İdiopatik omental infarkt 5 olgu. 12. Ulusal travma ve acil cerrahi kongresi. Antalya.

Acar t, acar n, khabbazazar d, hacıyanlı m. Endoskopik mukozal rezeksiyon (emr) sonrası gelişen rektosel için starr prosedürü. 17. Ulusal kolon ve rektum cerrahısı kongresi. Antalya.

Kar h, khabbazazar d, acar t, kamer e, hacıyanlı m. Perfore apendisit kliniği ve insidental olarak tanı konulan iki “subhepatik apendiks olgusu. 12. Ulusal travma ve acil cerrahi kongresi. Antalya.

Acar n, kamer e, bozok y, khabbazazar d, acar t, cengiz f, hacıyanlı m. Perfore apendisit cerrahisinde laparoskopik apendektomi avantaj mıdır? 16. Türk kolon ve rektum cerrahisi kongresi, antalya.

Cengiz f, acar n, acar t, khabbazazar d, kamer e. Laparoscopic vaginal suspension and rectopexy for rectal prolapse- a video vignette. Colorectal disease: the official journal of the association of coloproctology of great britain and ıreland. 2020 nov;22(11):1792-1793.

SCIENTIFIC MEETINGS and COURSES

 1. Izmir Katip Celebi University, Nerve Monitoring Course in Thyroid Surgery (Izmir March 2016).
 2. Turkish surgical society, stapler training and use course (September 2017 Izmir).
 3. Turkish surgical association proficiency course (Ankara October 2017).
 4. Turkish colon and rectal surgery association, colorectal surgery cadaver course (Ankara November 2017).
 5. Turkish surgical society, open abdomen management applied course (Antalya April 2018). 6. Turkish Society of Surgery Basic laparoscopic colon surgery (Antalya April 2018).
 6. Ege University medical school and endocrine surgery society, surgical anatomy and embryology course, part 1: thyroid 8. Turkish colon and rectum surgery society 22. Selim anorectal diseases course (February 2018 Istanbul).
 7. Turkish colon and rectal surgery association, difficult cases and solutions in colorectal surgery (March 2018 Bursa).
 8. Turkish surgical society. Basic laparoscopic surgery course (April 2018 Antalya). 11. Association of public health experts, research course in health-2g (March 2018 İzmir).
 9. Inguinal hernia course (October 2019 İzmir).
 10. Abdominal surgery clinical anatomy course (October 2018 Ankara).
 11. Aegean minimally invasive surgery symposium (September 2018 İzmir).
 12. Muğla thyroid school (September 2018 Muğla).
 13. Experimental animals use certificate ege university (December 2017 İzmir).
Izmir Private Ata Sağlık Hospital
Transport

Click for the address description;

Appointment AppointmentContact Us Contact UsPhone Phone
CorporateIzmir Private Ata Sağlık Hospital
+90507 576 2303
+90507 576 2303