Kazımdirik Mah. 297. Sk. No:1 Bornova/İzmir (0232) 459 59 59

Tanı Üniteleri

Genel Bilgi
Doktor
e Randevu

Sağlık hizmetlerindeki başarıyı teknolojik gelişmelerden ve tıp alanındaki yeniliklerden ayırmak mümkün değildir. Hastalıkların tedavi edilebilmesi için teşhisinin doğru yapılması gerekir. Eskiden fiziksel muayene ile teşhis edilmeye çalışılan hastalıkların ölümcül sonuçlara yol açtığı gerçeği inkar edilemez. Teknolojinin gelişmesi, sağlık alanına entegre olması ve hastalıkların tedavilerinin mümkün hale getirilmesi arasında sıkı bir bağ vardır. Bu nedenle çeşitli hastalıkların teşhisinde kullanılan tanı ünitelerinin önemi giderek artmaktadır. Özel Ata Sağlık Hastanesi olarak; hastalık belirtileri ile bize başvuran hastalarımızın sorunlarının tespitinde tanı ünitemizdeki teknolojik cihazları ve gelişmiş teşhis yöntemleri kullanmaktayız. Böylece en ciddi hastalıkları dahi erken tespit edebilmekte ve tedavi sürecine zaman kaybetmeden geçebilmekteyiz.

Tanı Ünitelerinde Kullanılan Yöntemler

Röntgen; Hastaların kemik yapılarının, göğüs bölgelerinin, sindirim sistemi organlarının, akciğerlerinin ve boşaltım sistemi organlarının incelenmesi gereken durumlarda röntgen cihazları kullanılır. Röntgen ışınları dokuların içerisinden geçme özelliğine sahip olduğu için gözle görülmeyen ya da fiziksel muayene ile tespit edilemeyen sorunların teşhis edilmesinde hayati veriler sunmaktadır.

Bilgisayarlı Tomografi (CT); İç organların, yumuşak dokuların, kemiklerin ve kan damarlarının görüntülerinin detaylı bir şekilde elde edilmesi amacıyla kullanılan tanı testine bilgisayarlı tomografi adı verilir. Bilgisayarlı tomografi taraması esnasında elde edilen görüntüler eş zamanlı olarak monitörden izlenebilir, basılabilir ve üç boyutlu olarak elektronik ortama iletilebilir. Bu görüntüleme yönteminde hızlı, doğru ve ağrısız bir şekilde sonuca ulaşılır. Genellikle kanser hücrelerinin ve tümörlerin teşhis edildiği CT, uzmanlara hızlı ve yerinde müdahaleler yapabilme imkanı tanımaktadır.

Mamografi; Son yıllarda meme kanseri vakalarının artması ve bu hastalıkla ilgili farkındalığın yükselmesi mamografi görüntülemelerinin de önemini çoğaltmıştır. Mamografi; fiziksel muayene teknikleri ile fark edilemeyen doku değişimlerinin dahi net bir şekilde görüntülenmesini sağlayan bir yöntemdir. Rutin kontroller sırasında göğüslerinde farklılaşma fark edilen kadınlara mamografi çekim işlemi uygulanır. Bu süreçte net bir görüntü elde edilmesi için memeler özel bir ünite içerisinde sıkıştırılır.

Kemik Dansitometresi; Kemik yoğunluğunun ölçülmesi olarak da bilinen kemik dansitometresi ölçümü; kemik erimesi riski taşıyan hastaların tedavi süreçlerine ivme kazandırmaktadır. Alkol tüketen, 60 yaş üstü, hareketsiz, dengesiz beslenen kişilerde görülme sıklığı artan kemik erimesi hastalığının teşhis edilmesi için kullanılan yöntemle; özellikle riski yüksek olan alt omurga ve kalça bölgelerinin ölçümleri başarıyla yapılmaktadır. İlerleyen yaşla birlikte boyu kısalan, zayıflayan, ailesinde kemik erimesi öyküsü olan kişilerin kemik yoğunluğu ölçümlerini düzenli olarak yaptırmaları önerilmektedir.

Renkli Doppler Ultrasonografi; Özellikle gebelik döneminde başvurulan görüntüleme teknolojilerinden biri de renkli doppler ultrasonografidir. Damar hastalıklarının teşhisinde ve gebelik testlerinde kullanılan renkli doppler ultrasonografi yönteminde; ses dalgalarının damar içerisine çarpıp dönmesi arasında geçen süreye dayalı olarak görüntüler alınmaktadır. Damar çapları, kanın akış yönü, iç organların durumu ve kanın akış hızı hakkında bilgi edinmek için renkli doppler ultrasonografi yöntemine başvurulur.

Manyetik Rezonans Görüntüleme; Dokuların sağlıklı olup olmadığının tespit edilmesi, dokulardaki değişimlerin saptanması ve hastalıklara teşhis konulması için kullanılan güvenli bir görüntüleme yöntemidir. MR olarak da bilinen manyetik rezonans görüntüleme yöntemine nörolojik hastalıkların belirlenmesi, baş ağrılarının nedenlerinin ortaya çıkarılması, omurlardaki problemlerinin tespit edilmesi, karın içi rahatsızlıklarına tanı konulması gibi süreçlerde başvurulabilir. Manyetik alan içerisindeki radyo dalgalarının kullanıldığı bu görüntüleme yöntemi hastalıkları erken dönemde teşhis etmeyi mümkün hale getirmektedir.

 Ultrasonografi; Yüksek frekanslı ses dalgalarının vücut dokularına yönlendirilip yansımalarının görsel görüntüler aracılığı ile alınması yöntemiyle, iç organların ve kan damarlarının anatomisinin görülmesini; kan akışının dinamiklerinin değerlendirilmesini sağlayan görüntüleme tekniğine ultrasonografi adı verilir. Ultrasonografi görüntüleme tekniği de diğer görüntüleme tekniklerinde olduğu gibi hastalıkların tanı ve teşhisinde büyük fayda sağlamaktadır.

Taş Kırma; Böbrek taşı düşürenler bu hastalığın nasıl acı verebileceğini bilirler. Taşlar hacimsel olarak büyüdükçe vücuttan atılırken hastalara büyüklükleri ile doğru orantılı olarak acı çektirirler. Ancak taş kırma ünitesi sayesinde hastalar bu süreci eskiye oranla çok daha acısız ve sancısız olarak geçirebiliyorlar. Taşların büyüklüğü doğrultusunda ayarlanan şok dalgası hedefteki taşa gönderiliyor ve Sadme dalgaları kullanılarak böbrek taşları küçük parçalara ayrılabiliyor. Şok dalgası ile böbrek taşı kırma yöntemi, hastanın açık ameliyata kadar gidebilecek zorlu bir süreçten kurtulması sağlanıyor.

Özel Ata Sağlık Hastanesi olarak uzmanlığımızı teknolojik cihazlarla ve görüntüleme teknikleriyle birleştirmenin gücüne sahibiz. Hastalarımızın sağlık sorunlarının teşhisinden, hastalıklarının tedavisine kadar yol gösteren bilgileri sunan tanı ünitelerimiz sayesinde ilerlemesi muhtemel hastalıklar için önlem alabiliyoruz.